Poziom świadomości a jakość życia – warsztat otwarty 2017-11-27T18:55:18+00:00

WARSZTAT OTWARTY

„POZIOM ŚWIADOMOŚCI A JAKOŚĆ ŻYCIA”


Poziom świadomości a jakość życia.
Jolanta Toporowicz

24-25 lutego 2018 | sobota.9.00-18.00, niedziela 9.00-15.00

Żyjąc w oparciu o automatycznie nabyte w dzieciństwie aksjomaty, rzadko podważamy punkt widzenia, z którego na co dzień oglądamy rzeczywistość. Nie przychodzi nam do głowy, że miejsce, z którego patrzymy na świat może determinować wszystkie składowe naszego życia. Ma wpływ na to, jak siebie rozumiemy, jak traktujemy innych ludzi, jak pracujemy i w co się angażujemy. Wszystko to zależy od poziomu świadomości, w jakim funkcjonujemy.

Poziom świadomości to dostępne nam pole „widzenia”. Determinuje ono każdy cel i każdy sposób działania. Rzadko podważamy podstawę sposobu myślenia, jakim się nawykowo posługujemy. Tak samo rzadko poddajemy w wątpliwość własne racje. Tymczasem wszyscy wiemy, że nowa jakość dostępna jest jedynie nowym sposobem.

W trakcie warsztatów nauczysz się:
– określać w prosty sposób poziom świadomości, w którym jesteśmy,
– oceniać konsekwencje tego z jakiego poziomu świadomości działasz w konkretnych sytuacjach: partnerskich, rodzicielskich i zawodowych,
– szukać odpowiedzi na pytania: dlaczego racja prowadzi donikąd, a zmiana okoliczności zewnętrznych (partnera, metod zarządzania w pracy, czy metod wychowawczych) w dłuższej perspektywie generuje te same problemy,
– eksperymentować w zakresie szukania nowej perspektywy rozumienia konkretnych sytuacji.

Warsztat jest propozycją dla osób, które:
-chcą nabyć podstawową wiedzę na temat poziomów świadomości i nauczyć się je rozróżniać u siebie i w otoczeniu,
-chcą przyjrzeć się swoim sposobom myślenia o konfliktach i zweryfikować skuteczność ich rozwiązywania w oparciu o dotychczasowe przekonania,
– są zainteresowane poznaniem nowej perspektywy widzenia i rozumienia ich natury,
– szukają sposobów na rozwiązanie problemów związanych z relacjami w przestrzeni zawodowej, osobistej i rodzicielskiej,
– zainteresowane są nową jakością życia.

Zapisy: agnieszka.bonar@euphonia.pl | tel. 501-805-464
opłata za 2-dniowy warsztat 510 zł