W ciągu całego życia nasze tkanki przynajmniej kilkukrotnie umierają, a na ich miejscu pojawiają się nowe. Z biologicznego punktu widzenia, nowotwory powstają z niekontrolowanego rozrostu chorych lub uszkodzonych tkanek organizmu. Jednak szkolenie dr Marzanny Radziszewskiej-Konopki uzmysłowiło nam, że skłonności do nowotworów (i innych chorób) należy szukać w naszych osobistych przeżyciach, genealogii rodziny czy w okresie projektu/celu.

Emocje i ich wpływ na choroby

Z pierwszej części szkolenia dowiedzieliśmy się o roli emocji w naszym życiu oraz ich oddziaływaniu na choroby. Nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że życie w stresie czy konflikty – w zależności od ich źródeł – mają biologiczny wpływ na stan zdrowia poszczególnych organów. Świadomość tego jest dopiero początkiem, ale niezwykle istotnym, na drodze do powrotu do zdrowia. Dlatego psychobiologia odgrywa tu ogromną rolę jako swego rodzaju narzędzie w odkrywaniu źródeł konfliktów i emocji, które mogą być źródłem naszych dolegliwości, w tym również chorób nowotworowych.

Choroby układu oddechowego a konflikty i emocje

Druga część szkolenia poświęcona była poszczególnym układom oraz emocjom, które są z nimi związane. Szukając konfliktów, czy zdarzeń, które wpływają na nasz organizm, można w pewien sposób korzystać ze znanych nam przysłów. W przypadku układu oddechowego mogą to być takie przysłowia jak „To mi brzydko pachnie” – w odniesieniu do zatok przynosowych, czy „Zatkało mnie” w odniesieniu do krtani. Emocje, które temu towarzyszą, to najczęściej strach czy poczucie zagrożenia. I to właśnie między innymi takie uczucia mogą być źródłem chorób układu oddechowego. Psychobiologia pomaga zdefiniować gdzie znajduje się źródło konfliktu oraz jak można sobie z nim poradzić.

Emocje towarzyszące chorobom układu pokarmowego

Kolejnym układem omówionym podczas szkolenia był układ pokarmowy. Emocje, które przeżywane jako silny stres (się z nim wiążą), dotyczą najczęściej uczucia duszenia się, braku możliwości przełykania jakichś informacji czy trawienia czegoś (kogoś?). Tego typu emocje bardzo często mają związek z członkami najbliższej rodziny i to właśnie te konflikty mogą wpływać na powstawanie chorób i nowotworów układu pokarmowego.

Pozostałe układy i emocje im towarzyszące

Jak dowiedzieliśmy się podczas szkolenia, konflikty i emocje z nimi związane mają niebagatelny wpływ także na pozostałe układy, na cały nasz organizm. Już samo odkrycie ich źródeł może być pomocne dla osób chorych. Ale psychobiologia to coś więcej. Psychobiologia pomaga zlokalizować i przewartościować emocjonalną przyczynę i niszczący wpływ biologicznych programów uruchomionych przez emocje, a tym samym zwiększa szanse na skuteczne leczenie nowotworów.

Pin It on Pinterest

Share This