Psychoterapia | Euphonia - Instytut Rozwoju Osobistego

Nasze umysły są jak spadochrony-działają tylko, gdy są otwarte.

Thomas Dewer

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia, jako sposób poprawy jakości życia, opiera się na zrozumieniu i przewartościowaniu doświadczeń z przeszłości. Stanowi kluczowy element w pracy nad adekwatnym widzeniem i przeżywaniem rzeczywistości.

W czym pomaga?

Wyuczone nawyki i schematy myślenia, strategie unikania problemów i radzenia sobie z trudnymi emocjami, mogą powodować zniekształcenie w postrzeganiu i rozumieniu otaczającego nas świata. To z kolei grozi dysfunkcyjnością wnoszącą w życie więcej frustracji niż radości i satysfakcji.

Uporządkowanie i zrozumienie własnych, nabytych automatycznie, strategii życiowych wyborów i postrzegania świata prowadzi do podstawowej świadomości siebie. Bez niej nie sposób konstruktywnie budować relacji z ludźmi, satysfakcji z życia i rozwijać potencjału na drodze zawodowej.

Co może zmienić?

Udany proces psychoterapii skutkuje rozumieniem siebie, własnych ograniczeń i mocnych stron, świadomością osobistego potencjału – poczuciem wewnętrznej spójności i adekwatności. Stanowi bazę do czerpania satysfakcji i radości w życiu oraz umiejętnego konfrontowania się z napotkanymi problemami i ich rozwiązywania.

Psychoterapia daje uczestnikowi narzędzie do przewartościowania sposobu myślenia i doświadczania świata. Natomiast ich użycie, czyli wysiłek wniesiony w codzienne życie, skutkujący poprawą jakości życia i wyeliminowaniem objawów – zależą od decyzji o zmianie, a także starań konkretnej osoby.

Rodzaje psychoterapii

Indywidualna

Dla Par

Trening "Podróż w głąb siebie"