Moja droga zawodowa to przede wszystkim wieloletnie, multimodalne wykształcenie w zakresie psychoterapii, poparte osobistym doświadczeniem, udziałem w licznych treningach, warsztatach, kursach i konferencjach, zakończona w roku 2011 uzyskaniem europejskiego certyfikatu psychoterapeuty, spełniającego wymogi unijnych standardów tego zawodu (EAP). Łącznie ponad 4 000 godzin szkoleń, warsztatów, treningów i pracy własnej.

Praca z ludźmi, zwłaszcza w obrębie kryzysów, chorób i problemów, z biegiem czasu stawała się również moją osobistą jakością życia. Towarzysząc wielu osobom, mierzyłam się równolegle z własnymi ograniczeniami, błędami i złudzeniami. Przez wiele lat, śladem moich nauczycieli, wierzyłam w  założenia psychoterapii, która źródło cierpienia człowieka lokuje w okolicznościach dziecięcego doświadczenia. Po wielu latach zauważyłam, że przepracowanie dziecięcych ran emocjonalnych, choć fundamentalne w drodze do radości życia, rzadko kiedy przekłada się na realną jego jakość, dostatnią w zadowolenie i poczucie spełnienia. Obserwowałam, że uwolnienie się od dziecięcego bólu nie wystarcza, a spora grupa osób kończących proces długoterminowej psychoterapii nie czuje ani radości, ani nie podejmuje aktywności, żeby poprawić swoją egzystencję.

Szukając różnych punktów odniesienia, doświadczając innych perspektyw, powoli odkrywałam nowe jakości rozumienia życia. W 2010 roku założyłam ośrodek rozwoju osobistego Euphonia. Stał się on fundamentem poszukiwania i współpracy ze specjalistami z dziedzin pokrewnych psychologii, choć często wychodzącym daleko poza jej ramy. Regularna praktyka medytacyjna i aktywne przyglądanie się szerokim, egzystencjalnym kontekstom sprawiło, że opracowałam Mapę Poziomów Świadomości Ego i opisałam podstawowe zjawiska psychologiczne poprzez jej pryzmat. Ogólny zarys mapy można znaleźć w książce „(Nie)zwyczajne ja” mojego autorstwa.

Szczegółowo opisana przeze mnie Mapa Poziomów Świadomości Ego precyzyjnie pokazuje różnice w rozumieniu i interpretowaniu rzeczywistości. Potencjał i sposoby jego rozwijania na każdym poziomie są inne, bo dostosowane do tego, co jest w nich skuteczne, a co chybione i w konsekwencji – frustrujące.

Skutkiem precyzyjnego opracowania perspektywy Mapy Poziomów Świadomości Ego, powstała zupełnie nowa, zarazem prosta i przejrzysta jakość pracy z ludźmi. Możliwość rozróżnienia potencjału człowieka, szacunku do jego możliwości i ograniczeń ze świadomością, że dopiero dobranie odpowiednich narzędzi skutkuje poprawą jakości życia spowodowało, że po 25 latach pracy w zawodzie zdecydowałam się na wyjście z gabinetu psychoterapii oraz rozwinięcie metod pracy o poszerzone i doświadczone perspektywy przestrzeni świadomości, które same w sobie zawierają „leczącą” moc.

Mapa jest merytoryczną podstawą całej oferty Euphonii.

Ofertą flagową jest Kurs Rozwoju Osobistego „Zaufać sobie”. Od pięciu lat jest on propozycją dla wszystkich osób, które chcą poznać perspektywę poziomów świadomości i doświadczyć jej potencjału. Podjąć zmianę jakości życia, opartą o przekraczanie swojego poziomu świadomości. Oferta Euphonii to edycja podstawowa i zaawansowana. We wrześniu rusza kolejna, VI edycja kursu.

Link: https://euphonia.pl/oferta/kurs-zaufac-sobie

Teoretyczna część kursu wzbogacona jest o aspekt warsztatowy i możliwość pracy własnej w obrębie tematów poszczególnych modułów.

Do pogłębienia rozumienia siebie i przeszkód w dostępie do radości życia, wraz z uwalnianiem emocji i przekonań  zapraszam w ramach treningów wyjazdowych, które od kilku lat prowadzę we współpracy z dr n. med. Marzanną Radziszewską, autorką Akademii Psychobiologii i właścicielką Vedica.

Link: https://euphonia.pl/oferta/warsztat-wyjazdowy

Choć moja praktyka zawodowa w przewadze nadal opiera się na metodach i etyce psychoterapii, jej fundament i rozumienie sięga daleko poza sposoby interpretacji  psychologii w tradycyjnym paradygmacie normy, zaburzenia i leczenia.

 

 Zapraszam do wspólnej podróży w przestrzeń bezwarunkowej akceptacji, radości i spełnienia.

 Jolanta Toporowicz

Wpis do pobrania:

Psychoterapia_to_za_malo_13.02.2020.pdf

Pin It on Pinterest

Share This