Konsultacja online - Konsultacje zawodowe online | Euphonia - Instytut Rozwoju Osobistego

Spotkania z psychoterapeutą/mentorem w formie online

Rozwój osobisty i poprawa jakości swojego życia zwykle wymaga nie tylko intensywnej pracy własnej, ale również profesjonalnego wsparcia. Wiemy, że osobista wizyta w gabinecie psychoterapeuty czy mentora – z różnych przyczyn – nie zawsze jest możliwa, dlatego uruchomiliśmy dla Państwa możliwość spotkań w trybie zdalnym, za pośrednictwem komunikatora internetowego.

Mentoring, konsultacje, rozwój osobisty online to propozycja dla wszystkich, którzy chcą poznać i doskonalić siebie w wielowymiarowej perspektywie poziomów świadomości, bez konieczności wychodzenia z domu.

Spotkania umawiane są indywidualnie, bezpośrednio z prowadzącą:

- telefon: 501 055 347, adres e-mail: jola.toporowicz@euphonia.pl

Zapraszamy do kontaktu!


W tej formie dostępne są trzy rodzaje spotkań:

Konsultacje indywidualne – Mentoring zawodowy – Mentoring osobisty

Konsultacje online

Konsultacja online jest jednorazowym spotkaniem psychoterapeutycznym, odbywającym się za pośrednictwem komunikatora internetowego. Tematem spotkania są problemy emocjonalne, egzystencjalne i życiowe.

Celem konsultacji jest diagnoza przyczyn problemu i określenie kierunku i sposobów pracy z nim. Tryb pracy i tematyka spotkań dostosowywane są do indywidualnych preferencji klienta.

Mentoring zawodowy online

To propozycja dla wszystkich psychoterapeutów, coachów, trenerów, lekarzy, psychologów, pedagogów, managerów, i wszystkich osób pracujących na co dzień z ludźmi. Tematem konsultacji zawodowych online jest analiza sytuacji zawodowej i szukanie optymalnych, zgodnych z szeroką, wielowymiarową perspektywą rozumienia sytuacji rozwiązań i dalszego rozwoju.

Konsultacje zawodowe online obejmują cykl 1,5-godzinnych spotkań, odbywających się z częstotliwością 1x na 3-6 tygodni. Podczas pierwszych spotkań analizowana jest rzeczywista sytuacja zawodowa klienta. Odbywa się diagnoza potencjału, kompetencji zawodowych i poziomu świadomości klienta oraz odpowiedzialności, możliwości i ograniczeń związanych z potencjałem zawodowej sytuacji. W kolejnych etapach konsultacje zawodowe online polegają na tworzeniu mapy sytuacji i szukaniu rozwiązań oraz kierunków rozwoju w oparciu o przeprowadzoną wcześniej wielowymiarową diagnozę.

Mentoring osobisty online

Mentoring osobisty to propozycja dla wszystkich osób, które potrzebują profesjonalnego wsparcia w nabywaniu osobistych, emocjonalnych i mentalnych kompetencji, by poprawić jakość życia. Sposób pracy, jej intensywność i zakres dostosowywany jest indywidualnie do potencjału, motywacji i bieżącej sytuacji życiowej klienta.

Mentoring osobisty online to proces poszerzania świadomości dostosowany do indywidualnych preferencji i możliwości klienta. Spotkania odbywają się zwykle z częstotliwością 1x2-4 tygodnie i trwają po 90 minut. Pierwsze sesje to między innymi omówienie potrzeb i oczekiwań klienta, namierzenie i praca z wewnętrznymi, emocjonalnymi i mentalnymi blokadami, określenie kierunków i zaplanowanie etapów działań i sposobów ich realizowania. Na kolejnych - klient wraz z mentorem szuka swoich mocnych stron, talentów i sposobów obchodzenia się z nimi, próbuje znaleźć wewnętrzną motywację i indywidulane sposoby radzenia sobie z przeszkodami oraz bieżących problemów.

Każde spotkanie w ramach mentoringu to krok na drodze do poznania siebie w wielowymiarowej perspektywie poziomów świadomości, nauczenia się wiary we własne możliwości, a także szanowania, dbania i rozwijania swojego potencjału.

Informacje organizacyjne

Uwaga: Sesje organizowane są w formie online, wyłącznie za pośrednictwem platformy clickmeeting.com. Prosimy o kontakt z prowadzącą w celu ustalenia terminu spotkania, a następnie o jego opłacenie. Dopiero wówczas dostaną Państwo zaproszenie na sesję online. Nie ma możliwości wzięcia udziału w spotkaniu bez wcześniejszego uiszczenia opłaty.

Chęć otrzymania faktury wraz z danymi do jej wystawienia proszę wysłać na maila jola.toporowicz@euphonia.pl w dniu dokonania opłaty.

CZAS TRWANIA

90 min

Pojedyncze spotkanie

Koszt

350 zł

Cena standardowa.

300 zł

Dla uczestników długoterminowej psychoterapii w instytucie i uczestników kursu "Zaufać sobie".

zapisy

Jolanta Toporowicz

jola.toporowicz@euphonia.pl

501 055 347

Płatność

Płacę 350 PLN Płacę 300 PLN

Proszę najpierw ustalić termin wizyty