Roczny kurs doskonalenia kompetencji zawodowych dla terapeutów

oparty na Mapie Poziomów Świadomości Ego MapaJa®

I edycja 2023/24

 

Zaproszenie od autorki i prowadzącej kurs

Jolanta Toporowicz, certyfikowana psychoterapeutka EAP

Serdecznie zapraszam osoby zajmujące się terapią i zainteresowane poszerzeniem swoich kompetencji zawodowych do udziału w kursie dla terapeutów opartym na Mapie Poziomów Świadomości Ego MapaJa®.

Wiedza na temat jakości doświadczania życia widziana z perspektywy poziomów świadomości ego, wbrew pierwszemu odruchowi, nie dzieli ludzi, a pozwala realnie spojrzeć na ich potencjał, a także zaakceptować i szanować ograniczenia, które posiada każdy z nas. Poznanie i doświadczenie jakości tych różnic uwalnia od przywiązania do własnych narracji na temat tego, jacy są inni ludzie, stawiania teoretycznych diagnoz i patrzenia na ich kłopoty przez pryzmat własnych zasobów i standardów. Opracowana przeze mnie mapa poziomów świadomości poszerza perspektywę szukania przyczyn problemów w wielu miejscach i pozwala na dobranie adekwatnych sposobów pomocy klientom. 

Poznanie i zrozumienie wewnętrznego świata osoby, która zwraca się po pomoc, to fundament każdej skutecznej terapii. Mapa Poziomów Świadomości Ego MapaJa® jest perspektywą, która upraszcza to rozumienie, dając większą przestrzeń do kreatywnego szukania sposobów pracy adekwatnych do możliwości klienta.

Jolanta Toporowicz

Korzyści

poznanie perspektywy Mapy Poziomów Świadomości Ego MapaJa@ w procesie terapii

poznanie autorskich narzędzi pracy z klientem opartych na własnych zasobach i stanie
obecności

wzbogacenie warsztatu pracy terapeutycznej o pracę z emocjami i uczuciami na różnych
poziomach świadomości

wzbogacenie warsztatu pracy o metody pracy z przekonaniami na różnych poziomach
świadomości

poszerzenie kompetencji osobistych i zawodowych opartych na realnych zasobach
własnych i potencjale klienta

możliwość skorzystania z mentoringu w trakcie zajęć warsztatowych

możliwość skorzystania z jednej, nieodpłatnej konsultacji indywidualnej

Dla kogo

Kurs przeznaczony jest dla osób, które pracują terapeutycznie z ludźmi, mają podstawowe wykształcenie i kompetencje nabyte podczas specjalistycznych szkoleń (szkolenia terapeutyczne, coaching, kursy rozwoju kompetencji osobistych i psychologicznych prowadzone przez profesjonalistów) oraz do absolwentów kursu Zaufać sobie®. Merytoryczna treść kursu wymaga podstawowej wiedzy z zakresu psychologii człowieka i doświadczenia w terapii własnej. Program kursu jest zaawansowaną formą kształcenia kompetencji terapeutycznych.

Udział w kursie poprzedzony jest nieodpłatną konsultacją.

Szczegóły

Kurs składa się z 12 modułów. Odbywa się we Wrocławiu, w formie stacjonarnych, weekendowych spotkań jeden raz w miesiącu. Ostatnie, kończące kurs spotkanie odbędzie się wyjazdowo. Organizator może zdecydować o zmianie formy zajęć na formułę online, jeśli okoliczności nie pozwolą na kontynuację bezpośrednich spotkań. Kurs ma formę wykładowo-warsztatową z możliwością przyjrzenia się własnej pracy z klientami. Uczestnicy otrzymają materiały w postaci prezentacji pdf oraz nagrań z wykładów. Na zakończenie kursu rozdane zostaną certyfikaty z podaną liczbą godzin odbytego szkolenia. Kurs tworzy integralną całość. Nie ma możliwości uczestniczenia w wybranych modułach.

Opłaty

Koszt kursu brutto to 1500 pln/moduł (cena nie uwzględnia kosztów pobytu podczas zjazdów; ostatni moduł to spotkanie wyjazdowe, poza Wrocławiem).
Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłaty za moduł.

 

Wystawianie faktur – Ważne!

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, od dnia 01 stycznia 2020 w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Wobec powyższego prosimy o rozważne decyzje jaki dowód zakupu Państwo wybierają. W przypadku niewybrania opcji “faktura” (i podania numeru NIP), wystawiony jest paragon fiskalny, do którego w myśl znowelizowanych przepisów nie będzie możliwe wystawienie faktury na rzecz podmiotu prowadzącego działalność.

Harmonogram zajęć i program

21-22.10.

2023

Mapa Poziomów Świadomości Ego MapaJa® – szczegółowa charakterystyka potencjału człowieka w przestrzeni poziomu świadomości. Wykład i ćwiczenia.

Podczas pierwszego modułu poznasz perspektywę poziomów świadomości MapaJa®. Wiedza na ich temat i jej doświadczenie w formie prostych ćwiczeń uwalnia od odruchowej projekcji i przeciwprzeniesienia w prowadzeniu terapii. Jest ważnym elementem pracy każdego terapeuty, któremu leży na sercu dobro jego klientów. Zrozumienie wewnętrznego świata klienta to fundament jego realnej zmiany. Perspektywa poziomów świadomości jest perspektywą, która upraszcza to zrozumienie.

18-19.11.

2023

Charakterystyczne cechy języka na różnych poziomach świadomości. Sposoby komunikacji.

Przedstawienie i analiza typowych dla każdego poziomu świadomości sposobu mówienia o sobie i świecie. Zajęcia prowadzi Anna Ślubowska.

9-10.12.

2023

Klient na poziomie rozmytym. Charakterystyczne cechy: definiowania tożsamości, doświadczania emocji i uczuć, przekonań. Potencjał do zmiany i przykładowe sposoby pracy. Zajęcia warsztatowe.

Trzeci moduł kursu to dokładne omówienie potencjału rozmytego poziomu świadomości. Oprócz teoretycznej wiedzy będziesz miał(-a) okazję wczuć się i popatrzeć oczami człowieka z rozmytym potencjałem na sytuacje, które Ty rozumiesz i przeżywasz inaczej. Możliwość odczucia tej różnicy pozwoli Ci lepiej zrozumieć Twoich klientów i dobrać sposoby pracy oraz określić realny potencjał do zmiany.

20-21.01.

2024

Klient na poziomie egocentrycznym. Charakterystyczne cechy: definiowania tożsamości, doświadczania emocji i uczuć, przekonań. Potencjał do zmiany i przykładowe sposoby pracy. Zajęcia warsztatowe.

Klient w egocentrycznej przestrzeni świadomości to spore wyzwanie dla terapeuty, zwłaszcza w obszarze gotowości klienta do zmiany siebie w opozycji do jego zakusów w zmienianiu świata. Racja, wyraziste przekonania na temat tego, jak powinno być, to baza egocentryzmu. Różnice pomiędzy deklaratywną gotowością do zmiany, a potencjałem do jej podjęcia to kolejny, ważny aspekt wart uwagi. W trakcie zajęć będziesz mieć okazję przyjrzeć się i odczuć jakość tego potencjału, by szukać skutecznych metod pracy.

17-18.02.

2024

Klient na poziomie dojrzałym. Charakterystyczne cechy: definiowania tożsamości, doświadczania emocji i uczuć, przekonań. Potencjał do zmiany i przykładowe sposoby pracy. Zajęcia warsztatowe.

W trakcie kolejnego modułu kursu poznasz jakość życia na dojrzałym poziomie świadomości. Autorefleksja, elastyczność i gotowość do zmiany siebie – to charakterystyczne cechy tego potencjału. Poziom spójności deklarowanej zgody na pracę z jej faktycznym podjęciem oraz przyjęcie odpowiedzialności za swój wkład w tworzenie problemu, to główne cechy dojrzałego zasobu człowieka. W trakcie zajęć będziesz mieć okazję do doświadczenia jakości pracy z klientem w tej przestrzeni świadomości.

16-17.03.

2024

Odróżnianie potencjału poziomu świadomości od przejawów mechanizmów obronnych. Wykład i zajęcia warsztatowe.

Szósty moduł to okazja do uczenia się określania przyczyn problemu klienta. Trafnie postawiona diagnoza jest fundamentem udanej terapii opartej na jego realnych możliwościach. Fakt, czy na przykład bezradność jest nabytym w dzieciństwie mechanizmem obronnym, czy biernością wynikającą z potencjału poziomu świadomości zmienia w radykalny sposób cel i sposób terapii, sposób, który umożliwi klientowi realne uporanie się problemem. Kłopoty w życiu mają różne przyczyny, a ich adekwatne określenie urealnia sukces w terapii.

20-21.04.

2024

Poziom świadomości terapeuty – potencjał do pracy z klientem na różnych poziomach świadomości. Podstawowe mechanizmy uruchamiające się w procesie pomagania. Pułapki i ograniczenia w pracy z klientem. Waga kontraktu terapeutycznego. Wykład i zajęcia warsztatowe.

Świadomość własnych zasobów i ograniczeń jako terapeuty stanowi fundament skuteczności w procesie pomagania. Umiejętność elastycznego traktowania swoich kompetencji, szukanie własnych błędów w rozumieniu i interpretowaniu tego, co się dzieje w relacji z klientem to baza udanej terapii. W trakcie zajęć będziesz miał(-a) okazję do poznania własnego potencjału poziomu świadomości i tego, jakie pułapki czekają na Ciebie w kontakcie z klientami na różnych poziomach świadomości.

18-19.05.

2024

Proces pierwotny i wtórny w terapii i jego cechy charakterystyczne na różnych poziomach świadomości. Wykład i zajęcia warsztatowe.

Podczas tego modułu poznasz istotę i dynamikę procesu pierwotnego i wtórnego. Nieświadome i świadome motywacje, emocje i uczucia często się ze sobą przeplatają tworząc impas lub przeszkodę w kontynuowaniu pracy terapeutycznej. Nieświadome motywacje, impulsy i intencje pojawiają się w każdej dłuższej relacji. W terapii ich identyfikacja i odróżnienie od tych świadomych jest szczególnie istotne. Poznanie charakterystycznych cech nieświadomych procesów na różnych poziomach świadomości wnosi klarowność w towarzyszeniu klientom w ich procesie zmian.

22-23.06.

2024

Cechy projekcji, przeniesienia i przeciwprzeniesienia w terapii na różnych poziomach świadomości. Wykład i zajęcia warsztatowe.

W trakcie dwudniowego spotkania będziesz mieć szansę zapoznać się z charakterystycznymi zakłóceniami w relacji terapeuty z klientem. Zakłócenia w postaci przypisywania terapeucie niezwykłych mocy, obsadzenie go w roli opiekuna, obrońcy bądź potencjalnego partnera warto na bieżąco identyfikować i rozbrajać w trakcie procesu terapeutycznego. Zakłóceniom w postaci niedoceniania, czy przeceniania potencjału klienta, nadmiarowej sympatii lub antypatii po stronie terapeuty należy nauczyć się rozpoznawać, jako przejaw własnych projekcji i przeciwprzeniesienia uniemożliwiających skuteczną pomoc.

20-21.07.

2024

Praca z emocjami i uczuciami na różnych poziomach świadomości. Zajęcia warsztatowe na przykładach z własnej praktyki.

Zajęcia praktyczne w formie warsztatowej na przykładach z własnej praktyki.

21-22.09.

2024

Praca z przekonaniami na różnych poziomach świadomości. Zajęcia warsztatowe na przykładach z własnej praktyki.

Zajęcia praktyczne w formie warsztatu na przykładach z własnej praktyki.

18-20.10.

2024

Podsumowanie i zakończenie kursu.

Trzydniowe spotkanie wyjazdowe. Podsumowanie kursu, uroczysta kolacja i rozdanie certyfikatów.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat kursu, wolnych miejsc i płatności, prosimy o kontakt z Instytutem.

telefon: +48 501 805 464

e-mail: kontakt@euphonia.pl

Pin It on Pinterest