Rozpoznawanie uczuć – jak to, co czujesz, staje się Twoim przyjacielem? – warsztaty otwarte 2017-05-04T19:21:30+00:00

KURS „BYĆ SOBĄ”

WARSZTAT OTWARTY KURSU „BYĆ SOBĄ”


Rozpoznawanie uczuć – jak to, co czujesz, staje
 się Twoim przyjacielem?
Jolanta Toporowicz

12-13 sierpnia 2017 | sobota.9.00-18.00, niedziela 9.00-15.00

Żyjemy w czasach nadmiaru bodźców i atrakcji, które wciąż napływają do nas z zewnątrz i walczą o naszą uwagę. Jesteśmy „bombardowani”wieloma, często sprzecznymi, informacjami i kuszeni różnymi możliwościami wyboru stylu życia „podawanymi” marketingowo w taki sposób, że bardzo trudno pozostać nam przy wewnętrznym poczuciu, co jest dobre właśnie dla nas. Dlatego też nasze wybory są najczęściej efektem skuteczności marketingu i reklam. Nie mamy niestety czasu, a także możliwości, zweryfikowania ich wyboru poprzez to, kim jesteśmy i jak siebie przeżywamy.

Bardzo często w tym zewnętrznym zgiełku gubimy siebie, swoje poczucie „ja”. Nie zadajemy sobie pytań kim jestem?, czego chcę, a co nie jest mi potrzebne?, jak chcę żyć?, a co nie jest w zgodzie z tym jak siebie doświadczam?. W zamian pędzimy na oślep, żeby zdążyć wybrać to, co poprzez swoją zewnętrzną atrakcyjność najbardziej nas pociąga, poprzez co chcemy wyrażać siebie, jednocześnie – nie znając siebie do końca.

Kurs „Być sobą” jest propozycją poznania i doświadczenia wewnętrznego poczucia „ja” w najważniejszych obszarach życia. Jest treningiem odczuwania własnego kierunku w życiu, dzięki, któremu mamy szansę wybierać w zgodzie z tym, kim jesteśmy. Jest propozycją nabywania i doskonalenia  kompetencji osobistych, które umożliwiają życie w poczuciu spójności, czyli w zgodzie ze sobą. Nazywamy to  „wewnętrznym azymutem”, a warsztat „Rozpoznawanie uczuć” jest pierwszym krokiem pokazującym, jak go szukać.

Dokładne informacje na temat Kursu Rozwoju Osobistego BYĆ SOBĄ –> TUTAJ

Zapisy: agnieszka.bonar@euphonia.pl | tel. 501-805-464
opłata za 2-dniowy warsztat 510 zł