Rozwój organizacji i Change Management 2017-01-25T09:09:51+00:00

Rozwój organizacji i Change Management

Jest to strategia nie tylko ciągłych, ale przede wszystkim w pełni świadomych zmian organizacyjnych. Wynikają one ze stałego procesu dopasowywania firmy – jej usług i produktów – do wymogów rzeczywistości, zarówno na płaszczyźnie rynkowej jak i wewnątrz firmy. Ponieważ proces ten obejmuje często wiele szczebli działalności, potrzebna jest umiejętność zmiany perspektywy postrzegania wraz ze stabilną i poszerzoną świadomością własnych umiejętności i ich granic. Coaching lub consulting są w tym przypadku wysoko rozwiniętym narzędziem oferującym indywidualnie dopracowane metody postrzegania procesów, siebie samego oraz otoczenia, w którym działamy lub dla którego pracujemy.

Zapisy:alexander@euphonia.plTel: 508 418 630