Trening VIS 2023

Trening kompetencji osobistych dla uczestników Akademii VIS

Luty-wrzesień 2023

Grupa zamknięta

Charakterystyka zajęć

Zajęcia odbywają się w formie seminaryjno-warsztatowej. Pierwszy dzień zajęć, to krótkie wprowadzenie teoretyczne kontynuowane w formie ćwiczeń pozwalających na praktyczne nabycie wiedzy i trening osobistych kompetencji. Drugi dzień zajęć to praca własna uczestników. W ramach materiałów uczestnicy otrzymają nagrany wstęp teoretyczny do poszczególnych modułów oraz ćwiczenia obecności, ćwiczenie identyfikacji emocji i uczuć oraz ćwiczenie identyfikowania intuicji. Części praktycznej i pracy własnej nie nagrywamy. Dotyczy to również potencjalnej możliwości nagrywania przez uczestników zajęć. Zasady szanowania praw autorskich zawarte są w prezentacjach, w stopce każdego slajdu.

Terminy i tematy

18-19.02.

2023

Koluzje – rodzaje uwikłań w relacjach.

Diagnoza własnych koluzji. Identyfikacja ich źródeł.

18-19.03.

2023

Przekonania w perspektywie poziomów świadomości.

Charakterystyczne cechy przekonań na różnych poziomach świadomości. Próba identyfikacji przekonań i diagnoza poziomu świadomości. 

15-16.04.

2023

Rozumienie, współczucie, empatia, współodczucie.

Różnice w sposobie doświadczania rzeczywistości. Weryfikacja ich adekwatności do realiów. Sposoby interpretowania faktów i tworzenia narracji na różnych poziomach świadomości.

20-21.05.

2023

Historia życia, ród, karma.

Cechy charakterystyczne informacji tworzących blokady życiowe pochodzące z różnych źródeł. Wspólne cechy i sposoby ich rozróżniania. Różnice w sposobach pracy z blokadami w zależności od ich przyczyn.

17-18.06.

2023

Podstawowe narzędzia pracy własnej.

Sposoby definiowania problemu. Diagnoza przyczyn. Podstawowe narzędzia do pracy własnej na różnych poziomach świadomości.

15-17.07.

2023

Trening adekwatnego poczucia własnej wartości.

Identyfikacja i akceptacja własnych zasobów, talentów, ograniczeń i wad (ciemnej strony). Rozumienie, odczucie a doświadczenie ze stanu obecności. Doświadczenie różnej jakości przyjmowanej perspektywy doświadczania siebie.

22-24.09.

2023

Podsumowanie i zakończenie zajęć.

Zebranie i podsumowanie najważniejszych zagadnień dotyczących pracy własnej. Zakończenie zajęć.

06-10.11.

2023

Trening VIS „Podróż w głąb siebie".

Grupa zamknięta.

Ważne informacje

Cykl zajęć treningu kompetencji osobistych stanowi całość. Nie ma możliwości uczestniczenia w pojedynczych, wybranych zajęciach. Zalecane jest nieuczestniczenie w równoległych procesach rozwojowych (oprócz psychoterapii indywidualnej).

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłaty za moduł.

Każdy uczestnik w trakcie trwania zajęć ma możliwość skorzystania z jednej, nieodpłatnej konsultacji indywidualnej.

Udział w zajęciach jest równoznaczny ze zgodą na warunki uczestnictwa zawarte w regulaminie Instytutu oraz w zgodzie na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (Instytut nie udostępnia danych osobowych żadnym podmiotom niezaangażowanym bezpośrednio w organizację usług).

Opłaty

Koszt każdych zajęć weekendowych (czyli 2 dni) to 1100 zł brutto

Nieobecność nie zwalnia z opłaty za moduł.
Wystawianie faktur – Ważne

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2020 w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. W związku z tym prosimy o rozważne decyzje, jaki dowód zakupu Państwo wybierają. W przypadku niewybrania opcji “faktura” (i podania numeru NIP), wystawiony jest paragon fiskalny, do którego w myśl znowelizowanych przepisów nie będzie możliwe wystawienie faktury na rzecz podmiotu prowadzącego działalność.

W razie pytań prosimy o kontakt: Anna Ślubowska, kontakt@euphonia.pl.

Pin It on Pinterest