Uważność poprze ciało – na czym polega i jak ją rozwijać? – warsztat otwarty 2018-04-17T20:12:12+00:00

WARSZTAT OTWARTY

UWAŻNOŚĆ POPRZEZ CIAŁO


Uważność poprzez ciało – na czym polega i jak ją rozwijać?
Agnieszka Bonar-Sadulska

14-15 lipca 2018 | sobota.9.00-18.00, niedziela 9.00-15.00

 Polskie słowo „uważność” pochodzi od palijskiego słowa „sati” i oznacza świadomość, uwagę i pamięć.  Język pali już 2500 lat temu był językiem psychologii buddyjskiej, a podstawową nauką przekazywaną w tej tradycji była właśnie uważność, czyli „świadomość doświadczania w chwili doświadczania”.

Obecnie uważność ciała jest niezbędną umiejętnością, którą warto nabyć na ścieżce rozwoju osobistego oraz duchowego. Począwszy od podstawowej umiejętności rozpoznania w jaki sposób nasze ciało komunikuje się z nami, poprzez budowanie świadomości ciała, a skończywszy na praktykowaniu stałej świadomości odczuć fizycznych napływających do naszego „ja” przez „drzwi ciała” bez korzystania ze sposób do których przywykliśmy: patrzenia, słuchania, myślenia.

Wszystko to jest nam niezbędne, aby odzyskać kontakt z własnym ciałem, a przez to wyjść z klatki umysłu, odpowiedzialniej radzić sobie z problemami emocjonalnym, dostroić się do odczuć fizycznych co pomoże ponownie połączyć się z emocjami, które kiedyś nie zostały w pełni doświadczone. Z czasem uważność pomoże nam wyjść z tryby autopilota, doświadczać zadowolenia i spokoju mimo nieprzyjemnych emocji i trudnych sytuacji życiowych.

W trakcie zajęć:
– przekonasz się czy jesteś w pełni świadom swojego ciała
– doświadczysz, jak emocje zapisują się w ciele
– nauczysz się „zakotwiczać” w chwili obecnje
– przeskanujesz ciało w poszukiwaniu blokad i napięć
– doświadczysz uważności poprzez ciało
– nauczysz się odróżniać funkcjonowanie na poziomie uważności od działania na autopilocie

Warsztat przeznaczony jest dla osób, które chcą:
– nauczyć się odczytywać emocje zapisane w ciele
– interesują się uważnością i sposobami jej praktykowania
– szukają sposobu na „zaprzyjaźnienie się” ze swoim ciałem
– regularnie medytują, ale mają kłopoty z „oswojeniem” ciała podczas praktyki
– chcą wejść w praktykę uważności, medytację
– chcą żyć świadomie i wyjść z trybu autopilota

ZAPISY -> TUTAJ

Zapisy: agnieszka.bonar@euphonia.pl | tel. 501-805-464
opłata za 2-dniowy warsztat 510 zł