Trening identyfikacji i uwalniania emocji - 13-16.07.2020

w oparciu o mapę poziomów świadomości i metodę Dawida Hawkinsa

Rozpocznij

Opis warsztatu

Warsztat jest efektem wieloletnich poszukiwań, zawodowych inspiracji i trzyletniej współpracy dr n.med. Marzanny Radziszewskiej i psychoterapeutki Jolanty Toporowicz.

Jest próbą integracji metody uwalniania uczuć Dawida Hawkinsa z precyzyjnym namierzeniem funkcji trudnych emocji i dostosowaniem technik uwalniania do poziomu świadomości według autorskiej mapy Jolanty Toporowicz.

Mapa poziomów świadomości jest praktycznym i prostym narzędziem wspierającym poruszanie się w codzienności. Pozwala określić w jakiej przestrzeni świadomości przebywamy najczęściej i jakiego typu problemy to stwarza. Jest cenną wskazówką, z jakim nastawieniem wchodzimy w relacje, związki partnerskie oraz jak organizujemy się w życiu zawodowym. Pozwala namierzyć źródło frustracji i niepowodzeń.

Metoda uwalniania uczuć D.Hawkinsa jest sposobem na poprawę jakości życia poprzez dostęp do poziomu bezwarunkowej akceptacji i zaufania do Życia. Doświadczając tej przestrzeni mamy bezpośredni wpływ na pojawiające się w nas reakcje emocjonalne blokujące przepływ życia i uwolnienie piętrzących się problemów.

Łącząc wiedzę o podstawowych mechanizmach powstawania emocji i ich funkcji, poznając mapę poziomów świadomości możemy precyzyjnie dobrać sposoby uwalniania emocji z różnych poziomów świadomości. Dzięki temu zyskujemy narzędzia, które skutecznie poszerzają przestrzeń świadomości i wzbogacają jakość życia we wszystkich obszarach.


Zmieniając siebie i swój poziom świadomości zmieniamy wszystko, co wokół nas. I tylko ta zmiana leży w naszych rękach" 

Jolanta Toporowicz


Korzyści dla uczestnika

  • poznasz naturę, funkcję i mechanizm powstawania emocji
  • zrozumiesz w jaki sposób emocje manifestują się poprzez ciało
  • dowiesz się czym jest mapa poziomów świadomości i jak jej używać w codzienności
  • poznasz koncepcję psychobiologii
  • uświadomisz sobie jak poziom świadomości determinuje sposób pracy z emocjami i jakie są tego konsekwencje
  • poznasz techniki uwalniania Dawida Hawkinsa

Dla kogo?

  • osób zainteresowanych poszerzaniem świadomości
  • osób zainteresowanych mapą poziomów świadomości
  • osób, które czują potrzebę przepracowania trudnych emocji
  • osób zainteresowanych technikami uwalniania emocji
  • osób szukających rozwiązań dla ograniczających, powtarzających się w życiu schematów
  • osób, które poszukują drogi do zdrowia poprzez pracę z emocjami.

Program warsztatów

/organizatorzy zastrzegają sobie prawo do drobnych zmian w programie warsztatu/

  • Wprowadzenie w temat emocji, ich natury, funkcji i mechanizmów powstawania
  • Podstawy treningu identyfikacji emocji – praca z ciałem (potrzebny wygodny strój)
  • Wprowadzenie w tematykę mapy poziomów świadomości
  • Wprowadzenie w podstawy psychobiologii
  • Podstawy treningu poruszania się po różnych poziomach świadomości (możliwość pracy własnej)
  • Uwalnianie emocji z różnych poziomów świadomości – teoria i praktyka (praca własna)
  • Uwalnianie emocji metodą Dawida Hawkinsa (praca własna)

Organizacja warsztatów

Charakter

warsztat

wykłady i trening (praca z ciałem), połączony z pracą własną

Organizator

Euphonia

Instytut Rozwoju Osobistego oraz Vedica

Miejsce

Hotel Jakubus

Jakubowice k. Namysłowa

Limit miejsc

30 osób

Praca w 2 grupach po 15 osób każda

Cena zajęć

1200 zł z VAT

+ok. 660 zł kosztów pobytu

Prowadzące

Jolanta Toporowicz

mgr Jolanta Toporowicz

Certyfikowana psychoterapeutka z 26 letnim doświadczeniem zawodowym, autorka mapy poziomów świadomości ego, twórczyni autorskiego programu kursu „Zaufać sobie”, właścicielka instytutu Euphonia, autorka książki „(Nie)zwyczajne ja”.

Marzanna Radziszewska

dr n.med. Marzanna Radziszewska

Lekarz medycyny akademickiej z wieloletnim, bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym, praktyk Psychobiologii z dziesięcioletnim doświadczeniem, wykładowca, twórczyni autorskiego programu Akademii Psychobiologii, założycielka i właścicielka Vedica.

Autorka i współautorka wielu prac naukowych. Współtworzyła i koordynowała w latach 2002-2009 Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Wykładała w Studium Techniki Audiologicznej przy Politechnice Warszawskiej. Opracowała materiały szkoleniowe dla protetyków słuchu oraz poradnik dla rodziców dzieci słabosłyszących. Była rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie opiniowania materiałów do kształcenia zawodowego protetyków słuchu oraz członkiem Rady Naukowej programu „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange. Jest członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Audiofonologii.

 Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu psychobiologii.

Odbyła pełny cykl szkoleń z Biologiki u Roberto Barnai, z Recall Healing u Gilberta Renaud oraz w szkoleniach Gerarda Athiasa. Ukończyła szkołę Life Flow Healing Sary Zięborak oraz kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest dyplomowanym coachem ICC. Tłumaczyłam część skryptów szkoleniowych do Recall Healing i redagowałam merytorycznie książki z dziedziny psychobiologii.

Cena

bez wyżywienia i zakwaterowania

  • cena obejmuje zajęcia przez 4 dni szkoleniowe i pełną opiekę prowadzących
  • zajęcia odbywają się w 2 grupach maksymalnie 15-osobowych
  • płatne od razu podczas zapisu - przez płatności online
  • cena z VAT


UWAGA: 

  • cena nie uwzględnia kosztów pobytu i wyżywienia w wysokości ok.660  zł. Uiścić je należy bezpośrednio w ośrodku.
  • Nie ma możliwości skorzystania z samego warsztatu, bez pobytu!


WYSTAWIANIE FAKTURY: W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, od dnia 01 stycznia 2020 w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Wobec powyższego prosimy o rozważne decyzje jaki dowód zakupu Państwo wybierają. W przypadku niewybrania opcji "faktura" (i podania numeru NIP), wystawiony jest paragon fiskalny, do którego w myśl znowelizowanych przepisów nie będzie możliwe wystawienie faktury na rzecz podmiotu prowadzącego działalność

1200 PLN brutto

Rezerwuję i płacę

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat kursu, wolnych miejsc i płatności, prosimy o kontakt z Instytutem.

Marta Bilińska-Rochewicz

telefon: +48 501 805 464

e-mail: marta.rochewicz@euphonia.pl