Sukces jest dla Ciebie

Spojrzenie na biznes z perspektywy Mapy Poziomów Świadomości Ego

Rozpocznij

Opis warsztatu

Warsztaty i szkolenia wyjazdowe dla właścicieli firm, prezesów, managerów wysokiego szczebla. Organizowane na indywidualne zamówienie i dostosowane do szczegółowych potrzeb klienta.

Mapa Poziomów Świadomości Ego

Mapa Poziomów Świadomości Ego pomaga zrozumieć, dlaczego każdy z nas wykorzystuje zasoby swojej inteligencji, wiedzy, talentów i umiejętności w unikalny sposób. Dzięki znajomości Mapy nasze oczekiwania kierowane pod adresem innych ludzi mogą zostać urealnione. Zamiast tracić czas i energię na próby wyegzekwowania od innych działań, czy zachowań, które wychodzą poza ramę poziomu, w którym funkcjonują, możemy skoncentrować się na stworzeniu optymalnych warunków do wykorzystania ich talentów, wiedzy i umiejętności.

Znajomość Mapy Poziomów Świadomości Ego pozwoli Ci na:

• realne dopasowanie wymagań do potencjału pracownika i skuteczne ich egzekwowanie,
• dobranie adekwatnego sposobu komunikacji dopasowanego do potencjału pracownika,
• skuteczne wychodzenie z sytuacji kryzysowych i rozwiązywanie konfliktów,
• optymalne wykorzystanie kompetencji, potencjału i talentów pracownika niezależnych od jego poziomu świadomości,
• rekrutację kompetentnego i skutecznego zespołu dostosowanego do specyfiki i potrzeb firmy.

Rozumienie Mapy Poziomów Świadomości umożliwia:

• rozróżnienie, którzy pracownicy potrzebują jasnych instrukcji działania i konsekwentnego nadzoru nad wykonywaną pracą, którzy wymagają jasno określonej hierarchii i szczegółowego zakresu obowiązków, a którym możesz powierzyć zadania z zaufaniem, że wszystko będzie zrobione właściwie i na czas,
• w sprawach rozwiązywania konfliktów będziesz mógł/a dobrać odpowiednie sposoby komunikacji tak, żeby Twój przekaz był czytelny i zrozumiały, a konflikt czy kryzys miał szansę na rozwiązanie,

• przekonasz się, dlaczego dla osoby funkcjonującej w rozmytej przestrzeni świadomości komunikat: "znajdź rozwiązanie" będzie zadaniem nierealnym do wykonania i pozbawionym możliwości nauczenia się, niezależnie od jej inteligencji i wiedzy merytorycznej,
• poznasz, jak trudne dla osoby w egocentrycznej przestrzeni świadomości jest utrzymanie się w pozycji podległej szefowi i jak ważna jest jasno sprecyzowana hierarchia i zakres odpowiedzialności,
• poznając różne perspektywy zrozumiesz, że współpraca z poziomu egocentryzmu będzie oznaczała wydanie dyspozycji i oczekiwanie ich realizacji, a współpraca z poziomu rozmytego skończy się oczekiwaniem na pomoc z zewnątrz i zaniechaniem zaangażowania,
• te i inne przykłady specyfiki poziomów świadomości poznasz podczas naszego warsztatu również w praktyce,
• wiedza o poziomach świadomości i ich potencjale pozwoli Ci na oszczędność czasu i finansów, a poznanie konkretnych narzędzi będzie skutkować zwiększoną wydajnością dobrze dobranego zespołu, satysfakcją pracowników i pomnożeniem korzyści firmy, które z tego wynikają.

Prowadzące

Jolanta Toporowicz

mgr Jolanta Toporowicz

Certyfikowana psychoterapeutka EAP z wieloletnim doświadczeniem

Marzanna Radziszewska

dr n.med. Marzanna Radziszewska

Lekarz medycyny akademickiej z wieloletnim, bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym. Praktyk Psychobiologii z dziesięcioletnim doświadczeniem. Twórczyni autorskiego programu Akademii Psychobiologii, założycielka i właścicielka Vedica®

Koszty

Ustalane indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta.