Sukces jest dla Ciebie - termin do ustalenia

Spojrzenie na biznes z perspektywy Mapy Poziomów Świadomości Ego

Rozpocznij

Informacje organizacyjne

Termin

Do ustalenia

szczegóły wkrótce

Miejsce

Do ustalenia

szczegóły wkrótce

Cena

Do ustalenia

szczegóły wkrótce

Organizator

VEDICA

oraz Instytut Rozwoju Osobistego EUPHONIA

Opis warsztatu

Wyjazd szkoleniowo-warsztatowy dla właścicieli firm, prezesów, managerów wysokiego szczebla

Mapa Poziomów Świadomości Ego

Mapa Poziomów Świadomości Ego pomaga zrozumieć, dlaczego każdy z nas wykorzystuje zasoby swojej inteligencji, wiedzy, talentów i umiejętności w unikalny sposób. Dzięki znajomości Mapy nasze oczekiwania kierowane pod adresem innych ludzi mogą zostać urealnione. Zamiast tracić czas i energię na próby wyegzekwowania od innych działań, czy zachowań, które wychodzą poza ramę poziomu, w którym funkcjonują, możemy skoncentrować się na stworzeniu optymalnych warunków do wykorzystania ich talentów, wiedzy i umiejętności.

Znajomość Mapy Poziomów Świadomości Ego pozwoli Ci na:

• realne dopasowanie wymagań do potencjału pracownika i skuteczne ich egzekwowanie,
• dobranie adekwatnego sposobu komunikacji dopasowanego do potencjału pracownika,
• skuteczne wychodzenie z sytuacji kryzysowych i rozwiązywanie konfliktów,
• optymalne wykorzystanie kompetencji, potencjału i talentów pracownika niezależnych od jego poziomu świadomości,
• rekrutację kompetentnego i skutecznego zespołu dostosowanego do specyfiki i potrzeb firmy.

Rozumienie Mapy Poziomów Świadomości umożliwia:

• rozróżnienie, którzy pracownicy potrzebują jasnych instrukcji działania i konsekwentnego nadzoru nad wykonywaną pracą, którzy wymagają jasno określonej hierarchii i szczegółowego zakresu obowiązków, a którym możesz powierzyć zadania z zaufaniem, że wszystko będzie zrobione właściwie i na czas,
• w sprawach rozwiązywania konfliktów będziesz mógł/a dobrać odpowiednie sposoby komunikacji tak, żeby Twój przekaz był czytelny i zrozumiały, a konflikt czy kryzys miał szansę na rozwiązanie,

• przekonasz się, dlaczego dla osoby funkcjonującej w rozmytej przestrzeni świadomości komunikat: "znajdź rozwiązanie" będzie zadaniem nierealnym do wykonania i pozbawionym możliwości nauczenia się, niezależnie od jej inteligencji i wiedzy merytorycznej,
• poznasz, jak trudne dla osoby w egocentrycznej przestrzeni świadomości jest utrzymanie się w pozycji podległej szefowi i jak ważna jest jasno sprecyzowana hierarchia i zakres odpowiedzialności,
• poznając różne perspektywy zrozumiesz, że współpraca z poziomu egocentryzmu będzie oznaczała wydanie dyspozycji i oczekiwanie ich realizacji, a współpraca z poziomu rozmytego skończy się oczekiwaniem na pomoc z zewnątrz i zaniechaniem zaangażowania,
• te i inne przykłady specyfiki poziomów świadomości poznasz podczas naszego warsztatu również w praktyce,
• wiedza o poziomach świadomości i ich potencjale pozwoli Ci na oszczędność czasu i finansów, a poznanie konkretnych narzędzi będzie skutkować zwiększoną wydajnością dobrze dobranego zespołu, satysfakcją pracowników i pomnożeniem korzyści firmy, które z tego wynikają.

Prowadzące

Jolanta Toporowicz

mgr Jolanta Toporowicz

Certyfikowana psychoterapeutka z 26 letnim doświadczeniem zawodowym, autorka mapy poziomów świadomości ego, twórczyni autorskiego programu kursu „Zaufać sobie”, właścicielka instytutu Euphonia, autorka książki „(Nie)zwyczajne ja”.

Marzanna Radziszewska

dr n.med. Marzanna Radziszewska

Lekarz medycyny akademickiej z wieloletnim, bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym, praktyk Psychobiologii z dziesięcioletnim doświadczeniem, wykładowca, twórczyni autorskiego programu Akademii Psychobiologii, założycielka i właścicielka Vedica.

Koszty

Szczegóły wkrótce

Cena obejmuje:

• wykłady, warsztaty, konsultacje i medytacje
• materiały szkoleniowe w wersji pisemnej, a po zakończeniu warsztatu także w wersji elektronicznej
• zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym oraz wyżywienie (3 posiłki dziennie)