Cykl Warsztatów rozwijających kompetencje osobiste 2017-01-25T09:09:58+00:00

Cykl warsztatów rozwijających kompetencje osobiste pracowników

Cykl warsztatów rozwoju osobistego kształtujących i rozwijających kompetencje osobiste pracowników: 1.rozumienie i podejmowanie osobistej i zespołowej odpowiedzialności 2.poczucie wewnętrznej siły i podjęcie roli twórcy 3.rozwijanie i wykorzystywanie osobistego potencjału 4.pogoda ducha i poszukiwanie wewnętrznej równowagi 5.zagadnienia autentycznej otwartości Cykl zajęć ma charakter warsztatowy, praktyczny. Jest przewidziany jako cykl roczny i oparty jest na pracy z procesem. W związku z tym tematyka zawarta w poniższym zestawieniu będzie realizowana w sposób otwarty, dostosowany do aktualnej możliwości realizowania poszczególnych zagadnień w konkretniej grupie, w najbardziej dla uczestników adekwatnym momencie. Jest to ramowy program, który zostanie zrealizowany w cyklu rocznym i stanowi integralną całość. Zajęcia rozpoczynają się spotkaniem integracyjnym ( 5 godzin,) Pozostałe zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, są przewidziane na 4 godziny każde. Cykl warsztatów kończy się 3 dniowym treningiem rozwoju osobistego (24 godziny) Po zakończeniu cyklu warsztatowego proponujemy cykl 10 spotkań coachingowych pozwalających na określenie indywidualnego kierunku rozwoju każdej osoby biorącej udział w zajęciach. Opcjonalnie, jako rozszerzenie- warsztat „wprowadzenie do zen” ( prowadzony prze Alexandra Poraj-Żakieja, mistrza zen)