Warsztat „Jestem sobą – mechanizmy dojrzałej identyfikacji” 2017-01-25T09:09:56+00:00

Warsztat „Jestem sobą – mechanizmy dojrzałej identyfikacji”

Każdy człowiek odczuwa potrzebę pełnego i bogatego życia. Spełnienie się w indywidualnym wymiarze jest ważne, ale nie przygotowuje do radzenia sobie z takimi aspektami życia jak przemijanie, śmierć, samotność, czy empatyczny ból niezależny od osobistych problemów. Psychologia twierdzi, że bez silnego poczucia tożsamości nie można przekroczyć nawyku stawiania siebie w centrum wszystkiego. Stąd też bez silnej identyfikacji z Ja duchowe przekraczanie iluzji Ego może spowodować wiele zamieszania.W trakcie warsztatów będziemy szukać odpowiedzi na następujące pytania: Na czym polega różnica pomiędzy stałym poczuciem Ja a jego iluzją? Co to jest i na czym polega mechanizm dojrzalej identyfikacji? Jaka jest różnica miedzy psychoterapią, duchowością a religią? Na czym może polegać współpraca psychoterapii z duchowością a co jest niemożliwe, lub niewskazane? Dla jakich osób praktyka duchowa jest przeciwwskazaniem i dlaczego?