Warsztat „Archetypy i kobieta” 2017-01-25T09:09:58+00:00

Warsztat „Archetypy i kobieta”

Archetypy są zestawem ról, strategii, przekonań życiowych wobec zdarzeń, mężczyzn, kobiet i środowiska, w którym żyjemy. Są częścią dziedzictwa kultury, rodziny, w której przyszło nam dorastać, wykształcenia i świadomości naszych bliskich i wreszcie własnych wyborów.

Te ostatnie możliwe są dzięki świadomości, że żyjemy w czasach, kiedy nasze życie i jego jakość zależy od nas. To, w jakim stopniu nasz podstawowy sposób myślenia o swojej kobiecości jest zdeterminowany dziedziczonymi postawami naszych matek, babć i ciotek, kultury, a w jakich obszarach może być naszym własnym wyborem możesz sprawdzić biorąc udział w warsztacie.

Celem zajęć jest:

poznanie podstawowych archetypów kobiecości zidentyfikowanie własnych ról podejmowanych w życiu, poznanie ich genezy, zalet i słabości poznanie i doświadczanie kobiecości w kontakcie z innymi kobietami

Warsztat prowadzony jest w oparciu o pracę z ciałem. Potrzebny jest wygodny strój.

Osoba prowadząca: Jolanta Toporowicz

Kontakt i zapisy: Pod numerem telefonu: 501 055 347 lub 501 805 464 Można też wysłać e-mail na adres kontakt@euphonia.pl