Warsztat „Relacje tańcem pisane” 2017-01-25T09:09:56+00:00

Warsztat „Relacje tańcem pisane”

Warsztat adresowany jest do osób, które pragną poznawać siebie w nowy, twórczy sposób. Wiodącą formą porozumiewania się będzie taniec, przy pomocy którego przyjrzymy się relacjom, jakie budujemy ze sobą i najbliższym otoczeniem. Naturalny i niewymuszony ruch będzie dialogiem otwierającym na kontakt wolny od ocen i krytyki. Wzajemna inspiracja i zabawa różnymi jakościami ruchu, posłuży za impuls do sprawdzania siebie w nowych rolach i zachowaniach. Wspólnym działaniom towarzyszyć będzie duża uważność na doznania płynące z ciała. Relaksacja pogłębiająca świadomość ciała pomoże wsłuchać się w siebie i rozpoznać pojawiające się emocje i myśli. Potrzeba ich ekspresji zaprowadzi uczestników do stworzenia osobistego tańca, który wyrazi to, co aktualnie czują i doświadczają we wspólnej przestrzeni grupowej. Twórcza praca z ruchem stworzy okazję do tego, by zaprzyjaźnić się ze swoim ciałem i obdarzać je większym zaufaniem. Ćwiczenia taneczno – ruchowe uświadomią uczestnikom m. in.: – z jakim nastawieniem wchodzą w kontakt z drugim człowiekiem; na ile są przy tym otwarci, aktywni i uważni – na ile potrafią być jednocześnie ze sobą i z innymi, rozluźniać się i odpuszczać skłonną do interpretacji głowę – jakie role najczęściej podejmują: czy wolą dominować czy poddawać się prowadzeniu; dawać czy przyjmować; podążać za rytmem grupy czy własnym – co czują w sytuacji brania odpowiedzialności za drugą osobę, na ile potrafią zaufać i oddać kontrolę partnerowi Prosimy zabrać ze sobą wygodny strój, obuwie zamienne, koc lub karimatę. Ćwiczenia ruchowe będą łączyć się z relaksacją (praca z wyobraźnią, automasaż) i kreatywnym rysowaniem inspirowanym ruchem. Pojawią się elementy improwizacji tanecznej i tańce w kręgu. Od uczestników nie wymaga się wcześniejszych doświadczeń tanecznych! Termin: 25.10. 2014 (sobota) w godz. 10 – 18 z 1,5 godzinną przerwą na obiad Koszt warsztatu: 140 zł Prowadząca: Małgorzata Klimas – Instruktorka Improwizacji Tańca, Ruchu i Symboliki Ciała Instytutu Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen, Instruktorka Tańców w Kręgu, Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Terapii Przez Sztukę przy Teatrze Ludowym w Krakowie. W swojej pracy czerpie z doświadczeń zdobytych podczas rocznego stażu w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz cyklu szkoleń łączących taniec i terapię Gestalt na bazie metody Life/Art Process Anny Halprin. Fenomen twórczej pracy z ruchem odkryła praktykując taniec współczesny, a wiedzę z zakresu choreoterapii (terapii przez taniec) nabyła uczestnicząc w licznych warsztatach m.in. u Reginy Wolskiej, Zuzanny Pędzich, Ursuli Schorn czy Detlefa Kapperta. Ekspresja poprzez sztukę jest dla niej symboliczną formą wyrażania siebie i otwarcia na autentyczny kontakt z drugim człowiekiem.