Wydaje się, że takie potrzeby jak bycie ważnym, zauważonym, cenionym, poczucie bezpieczeństwa, dostatku, bliskości i szczęścia jest bliskie nam wszystkim.
Czy może być zaspakajane w różny sposób i z różnym skutkiem?….

WŁADZA a POCZUCIE WAŻNOŚCI

W polu pierwszego poziomu świadomości ….sięgniemy po władzę w sposób autorytarny, z poczuciem racji i dominacji, konkurować będziemy bezwzględnie, nie patrząc na merytoryczną stronę rywali, użyjemy wszystkich środków, by wyeliminować konkurentów i zwyciężyć. Zwycięstwo da nam poczucie wyższości i satysfakcję bycia najważniejszym, najlepszym, zwycięzcą….Na tym poziomie nie ma miejsca na słabości.

Drugi poziom świadomości otworzy nam percepcję na sięganie po władzę i dowodzenie, wyznaczanie kierunków w trosce też o innych ludzi i sprawy, szersze dobro. Będzie to sposób demokratyczny, z poczuciem kompetencji, uznaniem autorytetów, w oparciu o dialog i argumenty adekwatne w sprawie . Współzawodnicząc szanować będziemy przeciwnika i doceniając jego mocne strony i wartość…władza będzie wiązała się z poczuciem odpowiedzialności za obszar, którego dotyczy….

W polu świadomości poza ego z równą akceptacją przyjmiemy zarówno władzę, jak i bycie poddanym; w jedności tego doświadczenia nie ma podziału, walki i starania, będąc uważnie obecnym wykonamy działania i podejmiemy ruch w kierunkach zgodnym z głębokim porządkiem a poczucie ważności zastąpi bezwarunkowa akceptacja tego co jest.

PIENIĄDZE a DOSTATEK

W egocentrycznym widzeniu życia poczucie bezpieczeństwa oparte jest o zewnętrzne atrybuty, o status materialny. Sposób sięgania po dostatek jest zdeterminowany niekończącym się gromadzeniem pieniędzy i dóbr, towarzyszącym mu nieustająco lęku i braku… Sposób sięgania po pieniądze nie ma znaczenia, uczestniczymy w stały i zdeterminowany sposób w niekończącym się wyścigu bez limitów i… bez mety….

Ego dojrzałe nabywa refleksję nad własną aktywnością i jej skutkami, pieniądze przechodzą powoli na drugi plan w sięganiu po poczucie bezpieczeństwa, stają się ważne też inne wartości, ilość zdobytych dóbr nie stanowi o stabilności poczucia dostatku…. Na tym poziomie sposób zarabiania pieniędzy będzie równie ważny; dbałość o satysfakcję z zarabiania będzie owocować umiarem i elastycznością w ich zdobywaniu… i wydawaniu…

W poza egocentrycznym polu świadomości pieniądze tracą swoją dominującą pozycję,
Poczucie dostatku wynika z percepcji jedności, współzależności i głębokiego poczucia bezpieczeństwa będącego przejawem kontaktu z jednią naszej egzystencji, perspektywa istoty doświadczania życia zmienia zupełnie widzenie jego wartości i zależności, czujemy dostatek niezależnie ile mamy pieniędzy czy zgromadzonych dóbr…wszystko co posiadamy lub nie posiadamy jest w pełni akceptowane i wartościowe…..

SEKS a BLISKOŚĆ

W egocentrycznym przeżywaniu potrzeby bliskości, szczęścia i przyjemności dbamy o własne potrzeby i opieramy swoje wybory o atrakcyjność zewnętrzną, a seks traktujemy jak sposób na zaspokojenie własnych potrzeb na poziomie fizycznym, i fizjologicznym, doraźnym, Partnera traktujemy jako „zdobycz”, trofeum i nie ma większego znaczenia jakie ma potrzeby. Bliskość i szczęście ma charakter doraźny, znikający razem z zanikiem „nowości” i atrakcyjności, przypadkowe kontakty są częścią aktywności, na tym poziomie doświadczamy niekończącej się potrzeby nowych wrażeń. W przeżyciu obecny jest stały brak…niekoniecznie identyfikowany ze sferą intymności…

Mając dostęp do szerszego pola doświadczania bliskości, zaspokajaniu potrzeb związanych z seksem towarzyszą potrzeby odczuwania bliskości; obok potrzeby brania obecna jest tez potrzeba dawania, wymiany; na poziomie fizycznym i intymnym otwarta jest przestrzeń współodczuwania również na poziomie uczuć. Relacja na tym poziome ma szansę pogłębiania sfery seksualnej i erotycznej o jakość intymności z poziomu mentalnego i uczuciowego, rozwijając się buduje więż i wspólną przestrzeń intymności trudną albo niemożliwą do dzielenia w przypadkowych, czy doraźnych kontaktach. Doraźne kontakty owocują uczuciem dyskomfortu…

Sfera seksualna z poziomu poza ego jest wyrazem intymności w jedności doświadczania, współodczuwania , wyrazem miłości z głębią współbrzmienia i przepływu, zatarciem granic miedzy partnerami, przeżyciem glębii i jedności w intymnym kontakcie.
W kulturach dalekiego Wschodu traktowana jest jako jeden ze sposobów doświadczania mistycznej jedności.

Wszyscy doświadczamy potrzeby bycia ważnym, kochanym i chcemy czuć się bezpiecznie.

Możemy sięgać po ich zaspokojenie inwestując w zdobywanie władzy, pieniędzy i atrakcyjności seksualnej w sposób wąski i bezrefleksyjny- z lękiem i poczuciem niekończącej się pogoni za „coraz więcej….”

…albo spróbować zatrzymać się z refleksją i pytaniem – czego tak naprawdę szukam i potrzebuję?… i mieć szansę na autentyczną odpowiedż z cichej głębi naszej istoty…..

Pin It on Pinterest

Share This