AKCEPTACJA - różne perspektywy

Powoli i spokojnie, kojąc ciepłym światłem, nadchodzi jesień. Łagodnie zaprasza do zatrzymania się i refleksji nad życiem oraz jego zmienną naturą. Przyroda przejawiająca się w stałej przemianie, wzroście, rozkwicie, uspokojeniu i uśpieniu, prezentuje swoją wielowymiarową urodę. Wydaje się, że nie ma w niej buntu na formę, w jakiej przyszło jej się przejawić ani roszczenia, że mogłoby być inaczej. Jeśliby wsłuchać się w ciszę, która ją przenika, można by rzec: PIĘKNO, harmonia i doskonałość. Słowa wyłaniają się z niej i w niej znikają, pozostawiając wrażenie doskonałości oraz ukojenie; dostatek energii rozpuszczającej wszystkie zmagania i hałasy codzienności.

Jesień - czas pełen ciepłego światła, kolorów i spokojnego przemijania. Po dynamicznej, świeżej wiośnie i pełnym wrażeń upalnym lecie, w nieustannym procesie życia przyroda przygotowuje się do odpoczynku. Jak co roku, w powtarzającym się cyklu, zmieniają się i przemijają pory roku. W naszej szerokości geograficznej jesteśmy przyzwyczajeni do tej zmiany i zazwyczaj - poza oczekiwaniem na to, co lubimy - przyjmujemy, że tak jest.

Podobnie rzecz ma się z naszym życiem i wszystkim, co się w nim pojawia. Dopóki nie skonstatujemy, że nie od nas zależy jego porządek, narodziny, radość, rozwijanie się, dojrzewanie, przemijanie i śmierć, możemy żyć w złudzeniu, że to, co się w nim dzieje jest skutkiem naszej racjonalnej woli i wysiłku. Tymczasem to, na co mamy wpływ leży w zupełnie innej przestrzeni. Żyjąc w ciągłym zgiełku i nakręconym tempie życia nie dostrzegamy tych subtelności. Żyjemy w wyobrażeniach i wariacjach na temat automatycznie przyswojonych, swoich własnych oczywistości. Funkcjonujemy na „autopilocie”, bardziej wyobrażając sobie i przeżywając swoje fantazje i koncepcje, niż doświadczając tego, co się pojawia.

Potrafią to natomiast dzieci - cieszyć się i śmiać bez zahamowań, skacząc i bawiąc się beztrosko; płakać i krzyczeć, kiedy coś je boli, bez oceniania interesować się wszystkim dookoła i nie tworzyć narracji do rzeczywistości, doświadczać całego spektrum reakcji bez oceny i wykluczania. Można powiedzieć, że „akceptują”- czyli nie tworząc koncepcji, co jest dobre, a co nie, reagują na świat bezpośrednio odczuciami i wyrażają je spontanicznie tak jak potrafią.

Czym dla nas jest „zgoda” na życie i wszystkie jego przejawy? Co myślimy i odczuwamy, kiedy mówimy, że akceptujemy? Używając tych samych pojęć, zazwyczaj nie jesteśmy świadomi faktu, że rozumiemy je i przeżywamy różnie.

W rozmytej przestrzeni świadomości będziemy doświadczać akceptacji jako stanu błogości i zadowolenia, dotyczyć to będzie najczęściej okoliczności, w których czujemy się wyjątkowi (niezależnie od tematu tej wyjątkowości). Będzie to stan zbliżony do samouwielbienia i przekonania, że należy się to nam od życia. Zaakceptujemy wszystko, co będzie służyło temu stanowi, a pozostałe okoliczności, problemy lub brak zachwytu od świata przeżyjemy jako druzgoczącą klęskę i zdewaluujemy. Akceptacja będzie okrojona do osób i sytuacji, które wprawiają nas w stan poczucia wyjątkowości i uznania niezależnie od jego tematu.

W egocentrycznej przestrzeni, jako oczywistość (bardzo często nieuświadamianą) uznamy własne kryteria i wartości. Podobnie do władcy, który ustanawia reguły i zasady, a także ocenia, co jest dobre a co złe. W tym polu percepcji nie jesteśmy w stanie zobaczyć kogoś różnego od nas jako równie ważnego. Akceptacja będzie ograniczona do osób i sytuacji, które są podobne i tożsame z naszymi poglądami i regułami. Reguły i zasady w tym polu świadomości dotyczyć będą zewnętrznych, racjonalnie ustalonych ram i oczywistości, zazwyczaj nie poddawanych korekcie. Wszystko, co odmienne, różne, inne, będziemy przeżywać jako dziwne, obce i izolować od siebie. Akceptacja będzie dotyczyć tego, co jest znane i podobne do nas, inność, odrębność będziemy „tolerować” i ten sposób przeżywania będziemy nazywać akceptacją.

W dojrzałej przestrzeni świadomości akceptacja będzie przeżyciem pokory wobec różnorodności świata ciekawością, motywowaną potrzebą „rozumienia  reguł i porządku innego i szerszego niż nasz własny”. Będzie uznaniem równoważności, pomimo doświadczania różnych emocjonalnych czy intelektualnych reakcji. Uruchomi zainteresowanie i chęć zrozumienia. Będzie tutaj zdecydowanie mniej oceny i dużo szersze spektrum „zgody” na wszystkie aspekty życia, w tym i te trudne, i bolesne. Nie tylko w deklaracjach (jak w polu egocentryzmu), ale też i w doświadczaniu.

Życie, niosąc różne doświadczenia, konfrontuje nas bez ustanku z naszymi rozmytymi czy egocentrycznymi przekonaniami, „zmuszając” do poszerzenia przestrzeni, z której oglądamy naszą egzystencję; czasem bezlitośnie rozbijając nasze stworzone na własny użytek iluzje bezpieczeństwa i nasze małe status quo. Zaskakujące i nieprzewidywalne zdarzenia na drodze życie obdzierają nas bezlitośnie z wszelkich złudzeń posiadania tego, co tworzymy i konfrontuje z faktem, że nie jesteśmy właścicielami  utkanego  z czułością „naszego świata”. W bezpośrednim spotkaniu z tą bezwzględnością życia mamy szansę uczyć się patrzenia na szerszy porządek świata, poznając i akceptując wszystkie jego przejawy i dotykać przestrzeni, w której odzyskujemy swoją wolność zanurzoną w bezwarunkowej akceptacji. Ona to właśnie staje się odtąd jedynym schronieniem płochliwej strony nas samych, stanowiąc nierozłączną wartość niepojętych reguł i życia i nierozerwalnego z nim przemijania i umierania wszystkiego, co budujemy i czego doświadczamy.


Wpis do pobrania:

Akceptacja_rozne_perspektywy_13.09.2019.pdf
Opublikowano w: tagi
  • akceptacja
  • akceptacja a poziom świadomości
  • dojrzały poziom świadomości
  • egocentryczny poziom świadomości
  • mapa poziomów świadomości
  • poziomy świadomości
  • poziomy świadomości ego
  • rozmyty poziom świadomości

O autorze

Jolanta Toporowicz

Jolanta Toporowicz, psychoterapeutka z prawie 30 letnim doświadczeniem zawodowym.
Twórczyni Mapy poziomów świadomości ego MapaJa oraz Rocznego Kursu "Zaufać sobie". Autorka książek: "(Nie)zwyczajne ja" i "MapaJa Jakość życia w świetle poziomów świadomości ego. Prowadzi kursy, treningi, indywidualne konsultacje i mentoring.


Zobacz również

Inne artykuły powiązane z tym który czytasz

12 lipiec, 2021

Zmiana

Pomimo pięknego lata wisi nad nami widmo zagrożenia. Media nie zaprzestają informowania o nim, jak i o jedynie słusznym rozwiązaniu. W prosty i przewidywalny sposób rodzi się konflikt między ludźmi, którzy różnią się sposobem rozumienia tego, co się dziej…

Czytaj dalej

31 maj, 2021

Zagadka powtarzających się scenariuszy.

Zagadka powtarzających się scenariuszy. Nowa rzeczywistość, od kilkunastu miesięcy stawiająca nas przed faktem nieuchronnych zmian staje się coraz bardziej wymagająca. Zmienia się nasz sposób myślenia, styl życia, edukacji, pracy i ochrony zdrowia. Chaos …

Czytaj dalej