Na temat wielu dziedzin w życiu mamy swoją opinię. Opinia jest dość ciekawym zjawiskiem. Jeśli nie jest poparta rzetelną wiedzą na dany temat, składa się zazwyczaj ze skrawków informacji, własnych przekonań, obiegowych opinii i dostosowywana jest do własnych potrzeb i schematów myślenia. W ten sposób, bardziej albo mniej adekwatnie do rzeczywistości, staje się punktem odniesienia, z którego oceniamy dany fakt. Zawsze jednak przez pryzmat swojego światopoglądu, swoich doświadczeń i wyobrażeń. Bardzo często z rzeczywistością ma to niewielki związek.

Ponieważ również na temat psychoterapii jest wiele opinii, myślę, że warto zobaczyć jej  jej faktyczne oblicze.

 

Czym jest i „do czego służy” psychoterapia?

a) Jest wysoko wyspecjalizowaną metodą pracy z nieuświadomionymi motywami naszego działania i samopoczucia.

b) Ponieważ pracujemy z obszarem, którego nie widzimy i nie mamy o nim pojęcia- nie jesteśmy w stanie w świadomy sposób (racjonalnie i emocjonalnie) wpływać na jego stan.

c) Nieświadome blokady i motywacje zazwyczaj działają automatycznie i poza kontrolą oraz świadomymi wysiłkami.

d) Mają swoje źródło w:

konstrukcji psychicznej ( poziomie wrażliwości, charakterze, genetycznych uwarunkowaniach), doświadczeniach z dzieciństwa, gdzie bezpośrednio uczymy się kim jesteśmy i czym jest świat, tworzymy mapę życia, dziedziczonym dorobku kultury naszego bezpośredniego środowiska ( rodziny) i całej kultury

 

Do czego „służy”?

a) Poznaniu siebie

b) Przewartościowaniu dotychczasowego punktu odniesienia, przez który patrzymy na świat.

c) Zintegrowaniu wszystkich aspektów własnej osobowości: ograniczeń i zranień tworzących blokady, potencjału, ograniczeń i wad własnej osobowości

d) Nauczeniu się autentycznej akceptacji i dbałości o siebie.

e) Dobrze prowadzona terapia pozwoli też poznać swoją ciemną stronę i osobistą odpowiedzialność za tworzenie problemów w życiu.

 

PSYCHOTERAPIA SŁUŻY ZBUDOWANIU WYRAŹNEGO POCZUCIA TOŻSAMOŚCI I ZDOLNOŚCI DO AUTOREFLEKSJI I WPŁYWU NA ŻYCIE, SZUKANIU ROZWIĄZAŃ I JAKOŚCI ŻYCIA TAM GDZIE TO ZALEŻY OD NAS ORAZ AUTENTYCZNOŚCI.

 

Do czego „nie służy”?

a) Zmiany siebie według swojego życzenia, wyobrażonego modelu.

b) Zmiany partnera, żeby był inny i żeby nam się z nim lepiej żyło.

c) Zmiany, która prowadzi do przeżywania tylko przyjemnych uczuć.

d) Zmiany, która prowadzi do sukcesów i szczęścia bez wkładania aktywnego wysiłku w codzienne życie.

e) Zmiany bez kosztów wychodzenia ze strefy komfortu i wygody, rezygnacji z bezpiecznego status quo.

 

Nie zmienimy człowieka, który jest w swojej konstrukcji bardziej skłonny do życia w samotności i zadumie w kogoś, kto stanie się „lwem salonowym”, ani człowieka, który lubi przede wszystkim towarzystwo i wymianę z ludźmi w kogoś, kto stanie się samotnikiem.

Zatem pamiętajmy, że psychoterapia służy rozpoznawaniu kim jesteśmy na poziomie naszej tożsamości złożonej z wielu elementów i szukaniu warunków do autentycznego życia w zgodzie z własnym potencjałem i ograniczeniami.

 

Podobnie jak piękne kwiaty, które w zależności od tego do jakiego gatunku należą  potrzebują warunków, w których będą się rozwijać najlepiej.

Tak jak kaktusy są  najpiękniejsze  w pustynnej scenerii,  tropikalne rośliny kwitnąć będą w  gorącej i wilgotnej aurze, a róże potrzebować będą łagodnego klimatu…

Żeby stworzyć piękny ogród powinniśmy te wiedzę posiadać. Będziemy wówczas  cieszyć się jego urodą każdego dnia- pielęgnując go i kochając.

 

 

 

 

O autorze

Jolanta Toporowicz

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką EAP z ponad 25-letnim letnim doświadczeniem, założycielką i właścicielką Instytutu Rozwoju Osobistego Euphonia.

Korzystając ze swojej wiedzy, doświadczeń i obserwacji, opracowałam autorską mapę poziomów świadomości ego, którą z powodzeniem stosuję w swojej praktyce zawodowej. Jestem również autorką książki „(Nie)zwyczajne ja”.

Zobacz również

Inne artykuły powiązane z tym który czytasz

18 maj, 2020

Ego: kim jestem?

Narracja wokół rozwoju osobistego i duchowego operuje pojęciem „ego” w niefrasobliwy i bardzo nieprecyzyjny sposób. Prawie wszyscy używamy tego pojęcia, niewielu z nas jednak pochyla się nad jego treścią. Kim jestem? Jak siebie definiuję? Kiedy mogę mówić…

Czytaj dalej

26 kwiecień, 2020

Zagadki komunikacji

Komunikacja w kontaktach między ludźmi jest podstawowym narzędziem, dzięki któremu przekazujemy sobie informacje, wiedzę, wymieniamy się wrażeniami i uczuciami. Dla większości z nas sposób, w jaki to robimy nie stanowi przedmiotu zainteresowania. Tak się …

Czytaj dalej