Psychobiologia -choroby nowotworowe

Diagnoza "nowotwór" to jedna z najbardziej traumatyzujących informacji, jaką możemy usłyszeć od lekarza. Towarzyszące jej uczucia można zaliczyć do najtrudniejszych do zintegrowania.

Z perspektywy medycyny akademickiej jest to niepożądana, zagrażająca wyniszczeniem organizmu i śmiercią zmiana na poziomie biologicznym. W sposobie leczenia zazwyczaj izolowana od człowieka, jego przeżyć, sytuacji osobistej i rodzinnej. Leczenie odbywa się za pomocą bezwzględnej ingerencji w ciało i niszczeniem powielających się w niekontrolowany sposób tkanek. Choroba rozumiana jest jako coś do „usunięcia”, wyeliminowania. I często pozostaje jedyną możliwością powrotu do zdrowia.

Konfrontacja z wizją cierpienia i śmierci, czy to bezpośrednio, czy dotykając bliskich skłania do poszukiwań alternatywnych metod wspomagających leczenie. Większość z nich jest sposobem „zewnętrznego” oddziaływania na pacjenta, podobnie jak ma się rzecz w tradycyjnej medycynie akademickiej.

Psychobiologia rozumie chorobę nowotworową jako przejaw „cierpienia” człowieka na poziomie uczuciowym, mentalnym i duchowym. Cierpienie to powstaje na skutek przeżytego wstrząsu emocjonalnego doświadczonego w samotności. Stłumione, traumatyczne zdarzenia i niewyrażone reakcje emocjonalne zostają przeniesione na poziom biologii naszego ciała. Naukowcy badający te zjawiska z doskonałą precyzją odkryli „fascynujące” reguły tworzenia się choroby. Otóż okazuje się, że tłumione emocje przetworzone zostają w substancje chemiczne, tzw. molekuły emocji i „uderzają” w miejsca, które bezpośrednio związane są z treścią przeżywanych sytuacji. Każdy obszar naszego ciała ma swoją biologiczną funkcję, a każda emocja ma swoją konkretną przyczynę dotyczącą sfery życia, w której się pojawiła. Każda stłumiona, niewyrażona (nie uwolniona) emocja zostawia ślad w naszym ciele powodując dysharmonię w funkcjonowaniu organizmu, a z czasem chorobę. Zatem dla specjalisty znającego te doskonale funkcjonujące reguły połączenia biologii i psychiki choroba jest wprost informacją o człowieku i treści jego wewnętrznie przeżywanych konfliktów.

Psychobiologia bierze też pod uwagę szerszą, transgeneracyjną przestrzeń i analizując informacje pochodzące z historii rodowej uzupełnia przyczyny powstawania chorób o nieprzeżyte, niewyrażone i nie przyjęte uczucia i traumy rodowe. Wszystkie te informacje mają swój ślad w również na poziomie naszego ciała, a wszystkie nierozwiązane konflikty i nie wyrażone traumy również wpływają na zdrowie kolejnych pokoleń (o czym już dzisiaj mówi epigenetyka).

Wracając do głównego wątku - rodzaj i umiejscowienie zmiany nowotworowej jest informacją jakiej dziedziny życia, a dalej nawet- jakiej treści dotyczą doświadczone i stłumione, wyparte traumy. Uwolnienie tych uczuć, rozwiązanie wewnętrznego konfliktu, przewartościowanie swojego dotychczasowego sposobu myślenia i życia daje szansę na wyzdrowienie, ciało bowiem nie „musi” już magazynować ulokowanych w nim reakcji emocjonalnych.

Przyglądając się regułom odkrywanym dzięki Psychobiologii mamy szansę zobaczyć „funkcję” choroby jako bramę do szerokiej, wielowymiarowej przestrzeni, w której wszystko ma swój porządek i nic nie zdarza się przypadkowo.
Być może to pierwszy krok do interdyscyplinarnego leczenia nowotworów. Do uwzględnienia wielu czynników ich powstawania i poszerzania świadomości w przekraczaniu linearnego, racjonalnego paradygmatu zdrowia i choroby.

Szczegóły podczas lipcowego szkolenia z Psychobiologii, które poprowadzi dr n.med. Marzanna Radziszewska-Konopka:http://bit.ly/SzkoleniePsychobiologia

Opublikowano w: tagi
  • emocjonalne przyczyny chorób
  • funkcja choroby
  • koncepcja psychobiologii
  • marzanna radziszewska
  • marzanna radziszewska wrocław
  • psychobiologia
  • psychobiologia choroby nowotworowe
  • psychobiologia nowotwory
  • psychobiologia wykład wrocław
  • wykład z psychobiologii wrocław

O autorze

Jolanta Toporowicz

Jolanta Toporowicz, psychoterapeutka z prawie 30 letnim doświadczeniem zawodowym.
Twórczyni Mapy poziomów świadomości ego MapaJa oraz Rocznego Kursu "Zaufać sobie". Autorka książek: "(Nie)zwyczajne ja" i "MapaJa Jakość życia w świetle poziomów świadomości ego. Prowadzi kursy, treningi, indywidualne konsultacje i mentoring.


Zobacz również

Inne artykuły powiązane z tym który czytasz

12 lipiec, 2021

Zmiana

Pomimo pięknego lata wisi nad nami widmo zagrożenia. Media nie zaprzestają informowania o nim, jak i o jedynie słusznym rozwiązaniu. W prosty i przewidywalny sposób rodzi się konflikt między ludźmi, którzy różnią się sposobem rozumienia tego, co się dziej…

Czytaj dalej

31 maj, 2021

Zagadka powtarzających się scenariuszy.

Zagadka powtarzających się scenariuszy. Nowa rzeczywistość, od kilkunastu miesięcy stawiająca nas przed faktem nieuchronnych zmian staje się coraz bardziej wymagająca. Zmienia się nasz sposób myślenia, styl życia, edukacji, pracy i ochrony zdrowia. Chaos …

Czytaj dalej