Sukces i porażka - wewnętrzne poczucie sensu

Zazwyczaj sięgając do świata mamy nadzieje, że osiągniemy to czego pragniemy,
Z różnych perspektyw osiągnięcie celu lub porażka doświadczane są inaczej.

Poruszając się po egocentrycznym poziomie świadomości potraktujemy cel jako wykładnik naszej wartości, planując patrzeć będziemy na drogę i sposób osiągnięcia go wyłącznie z perspektywy doraźnego, własnego zysku, nie będziemy zainteresowani dalszymi konsekwencjami naszego działania, ani faktem, że po drodze możemy ponosić duże koszty, inni służyć nam będą do osiągnięcia celu i widziani będą wyłącznie z tej perspektywy. Porażka przeżywana będzie jako klęska i traumatyczne doświadczenie, które deprecjonować będzie naszą wartość.

Na tym poziomie doraźny sukces może okazać się dalekosiężną, nieodwracalną porażką (np. sport wyczynowy upośledzający zdrowie, drapieżnie rozwijający się przemysł rujnujący środowisko naturalne itp.)

Na drugim poziomie świadomości sukces będzie identyfikowany z poczuciem szerzej widzianych wartości, sposób osiągania celów będzie brał pod uwagę dalekosiężne konsekwencje i koszty, które trzeba ponieść, będzie dbałość o równowagę i otoczenie, inni ludzie będą cenieni za wysiłek i zaangażowanie, świadomość dbałości o szerszą perspektywę spowoduje, że sukces będzie odczuwany jako wspólne dobro, podporządkowane wartościom służącym szerszemu środowisku.
Doraźny, spektakularny sukces ( wynik sportowy, szybki, agresywny sukces finansowy) zastąpi mniejszy zewnętrznie, szerzej rozumiany jako wartość cel.

Porażka traktowana będzie jako lekcja, informacja, że należy szukać błędu we własnym postępowaniu albo nieuwadze na zewnętrzne okoliczności, wzbogaci i nauczy szerszej perspektywy, spowoduje wyciągnięcie wniosków i skorzystanie z nich, znalezienie nowych rozwiązań albo zmianę kierunku, celów.

Trzeci poziom świadomości będzie określał sukces i porażkę nierozdzielnie, jako wyraz życia, stałego ruchu i zmiany. Na tym poziomie nie ma wartościowania, tylko przejawy głębokiego porządku, wszystko ma swoje miejsce i współzależy od reszty, nie ma sukcesu bez porażki i porażki bez sukcesu, doświadczamy tutaj totalnej akceptacji wszystkiego.

…szczęśliwie jest, gdy możemy korzystać w życiu ze wszystkich poziomów adekwatnie korzystając z każdego z nich; jak najlepiej służąc sobie, innym ludziom i światu…

Opublikowano w: tagi

O autorze

Jolanta Toporowicz

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką EAP z ponad 25-letnim letnim doświadczeniem, założycielką i właścicielką Instytutu Rozwoju Osobistego Euphonia.

Korzystając ze swojej wiedzy, doświadczeń i obserwacji, opracowałam autorską mapę poziomów świadomości ego, którą z powodzeniem stosuję w swojej praktyce zawodowej. Jestem również autorką książki „(Nie)zwyczajne ja”.

Zobacz również

Inne artykuły powiązane z tym który czytasz

18 maj, 2020

Ego: kim jestem?

Narracja wokół rozwoju osobistego i duchowego operuje pojęciem „ego” w niefrasobliwy i bardzo nieprecyzyjny sposób. Prawie wszyscy używamy tego pojęcia, niewielu z nas jednak pochyla się nad jego treścią. Kim jestem? Jak siebie definiuję? Kiedy mogę mówić…

Czytaj dalej

26 kwiecień, 2020

Zagadki komunikacji

Komunikacja w kontaktach między ludźmi jest podstawowym narzędziem, dzięki któremu przekazujemy sobie informacje, wiedzę, wymieniamy się wrażeniami i uczuciami. Dla większości z nas sposób, w jaki to robimy nie stanowi przedmiotu zainteresowania. Tak się …

Czytaj dalej