Czy zastanawiasz się kim jesteś?

Każdy z nas, prędzej czy później, doświadcza w swoim życiu kryzysów, które zmuszają do zatrzymania się i zmierzenia z pytaniami:


Czy znam samego siebie?

Kim naprawdę jestem?

Czy jestem tym, kim chcę być czy raczej tym, kim inni chcą, abym był?

O czym milczy mój umysł, a co chce powiedzieć ciało?


Pragnąc dojrzalej odpowiadać na wyzwania życiowe, stopniowo wkraczamy na drogę rozwoju osobistego. Stajemy przed możliwością rozszerzenia perspektywy życiowej, a co za tym idzie - zmianą sposobu, w jaki postrzegamy siebie oraz otaczający nas świat. Niezbędne w tym procesie jest nawiązanie dobrego kontaktu ze swoim wnętrzem, a więc odróżnianie własnych potrzeb od nakazów i zakazów, których źródłem jest kultura, rodzina lub społeczeństwo.


Jak poznać samego siebie?


Doskonałym sposobem na trwałą i bezpieczną dla naszej stabilności emocjonalnej zmianę sposobu postrzegania samego siebie i otoczenia jest udział w Kursie Rozwoju Osobistego Być sobą.

Jest to szansa na odkrycie swojego potencjału i zdobycie odwagi, aby smakować życie w zgodzie z samym sobą. To możliwość doświadczenia, w jaki sposób każdy z nas może twórczo realizować się i wykorzystywać swoją indywidualność zachowując jednocześnie życiowy balans.


Kim naprawdę jestem?


Dobrym punktem wyjścia do pracy nad sobą jest pojawiająca się w nas ciekawość i gotowość poddania w wątpliwość tego, jak postrzegamy siebie oraz innych. Na tym etapie możemy czuć się tak, jakbyśmy wyrastali ze starych ubrań, ponieważ dotychczasowa wizja świata i nas samych nie nadąża za zmianami, jakie dokonują się w nas.

Inspiracją do rozwoju może być także różnorodność poglądów i opinii, które zaczynamy wokół siebie dostrzegać. Każdy z nas ma przecież inną wizję rzeczywistości, zadajemy więc sobie pytanie: jak jest naprawdę?

W czasie trwania Kursu Być sobą atmosfera otwartości i zderzenia różnych poglądów i sposobów widzenia tej samej rzeczywistości rodzi twórczy ferment. Warsztaty oraz ćwiczenia sprzyjają zadawania trudnych pytań i nie zadawalaniu się szybki, standardowymi odpowiedziami:


Co rozumiem przez „bycie kimś”?

Co to znaczy, że znam siebie?

Dlaczego bywam niezadowolony z tego, jaki jestem?


Jestem kim chcę być czy jestem kim inni chcą abym był?


Każdego dnia, prywatnie i zawodowo, spotykamy się z oczekiwaniami, wymaganiami, nakazami:


Powinieneś…

Nie należy…

Nie wolno…


Nierzadko stoją one w sprzeczności z tym, czego tak naprawdę pragniemy i potrzebujemy w danym momencie. W efekcie pojawia się napięcie, frustracja i niepokój. Odkryciem, prawdziwie uwalniającym dla większości z nas, jest fakt, że identyfikować możemy się zewnętrznie lub wewnętrznie. W trakcie zajęć uczymy się odróżniania wewnętrznego głosu (potrzebuję/nie potrzebuję) od oczekiwań i wymagań mających swoje źródło na zewnątrz: w środowisku, kulturze, rodzinie lub religii.


O czym milczy mój umysł, a chce powiedzieć ciało?


Z kolei praca z ciałem, proponowana podczas Kursu, sprzyja uświadomieniu sobie nagromadzonych napięć, doświadczonych traum oraz zepchniętych emocji, które domagają się uwolnienia i przeżycia do końca. Proponowane podczas kursu ćwiczenia wzmacniają umiejętność wychwytywania wysyłanych przez ciało komunikatów, a nauczenie się ich interpretacji skutkuje coraz lepszą znajomością samego siebie.


Kurs Być sobą – osobista podróż ku nowej jakości życia


Doświadczenie szerszej perspektywy w postrzeganiu rzeczywistości oraz nawiązanie dobrego kontaktu ze swoim wnętrzem i zrozumienie sygnałów płynących z ciała, to otwarcie się na nową jakość życia. Aby tak się stało, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia, oferowanego w ramach rocznego Kursu Rozwoju Osobistego Być sobą.


Trwałym zmianom sprzyja nie tylko starannie dobrana tematyka zajęć i ich zróżnicowana forma, obejmująca wykłady, warsztaty oraz ćwiczenia, ale przede wszystkim dbałość o zintegrowanie sfery umysłu, ciała oraz ducha. Ponadto obecność doświadczonego psychoterapeuty, mistrza zen oraz lekarza stwarzają bezpieczne, pełne akceptacji i uważności warunki do zaistnienia i utrwalenia zmian.


__________________________


Dokładne informacje na temat Kursu Rozwoju Osobistego BYĆ SOBĄ znajdują się
TUTAJ >>

Opublikowano w: tagi
  • dla kogo warsztaty rozwoju osobistego
  • kurs jolanty toporowicz
  • kurs rozwoju osobistego
  • kurs rozwoju osobistego wrocław
  • kurs uważności wrocław
  • roczny kurs rozwoju osobistego
  • roczny kurs rozwoju osobistego wrocław
  • rozwój osobisty szkolenie

O autorze

Jolanta Toporowicz

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką EAP z ponad 25-letnim letnim doświadczeniem, założycielką i właścicielką Instytutu Rozwoju Osobistego Euphonia.

Korzystając ze swojej wiedzy, doświadczeń i obserwacji, opracowałam autorską mapę poziomów świadomości ego, którą z powodzeniem stosuję w swojej praktyce zawodowej. Jestem również autorką książki „(Nie)zwyczajne ja”.

Zobacz również

Inne artykuły powiązane z tym który czytasz

18 maj, 2020

Ego: kim jestem?

Narracja wokół rozwoju osobistego i duchowego operuje pojęciem „ego” w niefrasobliwy i bardzo nieprecyzyjny sposób. Prawie wszyscy używamy tego pojęcia, niewielu z nas jednak pochyla się nad jego treścią. Kim jestem? Jak siebie definiuję? Kiedy mogę mówić…

Czytaj dalej

26 kwiecień, 2020

Zagadki komunikacji

Komunikacja w kontaktach między ludźmi jest podstawowym narzędziem, dzięki któremu przekazujemy sobie informacje, wiedzę, wymieniamy się wrażeniami i uczuciami. Dla większości z nas sposób, w jaki to robimy nie stanowi przedmiotu zainteresowania. Tak się …

Czytaj dalej