Czy zastanawiasz się kim jesteś?

Każdy z nas, prędzej czy później, doświadcza w swoim życiu kryzysów, które zmuszają do zatrzymania się i zmierzenia z pytaniami:


Czy znam samego siebie?

Kim naprawdę jestem?

Czy jestem tym, kim chcę być czy raczej tym, kim inni chcą, abym był?

O czym milczy mój umysł, a co chce powiedzieć ciało?


Pragnąc dojrzalej odpowiadać na wyzwania życiowe, stopniowo wkraczamy na drogę rozwoju osobistego. Stajemy przed możliwością rozszerzenia perspektywy życiowej, a co za tym idzie - zmianą sposobu, w jaki postrzegamy siebie oraz otaczający nas świat. Niezbędne w tym procesie jest nawiązanie dobrego kontaktu ze swoim wnętrzem, a więc odróżnianie własnych potrzeb od nakazów i zakazów, których źródłem jest kultura, rodzina lub społeczeństwo.


Jak poznać samego siebie?


Doskonałym sposobem na trwałą i bezpieczną dla naszej stabilności emocjonalnej zmianę sposobu postrzegania samego siebie i otoczenia jest udział w Kursie Rozwoju Osobistego Być sobą.

Jest to szansa na odkrycie swojego potencjału i zdobycie odwagi, aby smakować życie w zgodzie z samym sobą. To możliwość doświadczenia, w jaki sposób każdy z nas może twórczo realizować się i wykorzystywać swoją indywidualność zachowując jednocześnie życiowy balans.


Kim naprawdę jestem?


Dobrym punktem wyjścia do pracy nad sobą jest pojawiająca się w nas ciekawość i gotowość poddania w wątpliwość tego, jak postrzegamy siebie oraz innych. Na tym etapie możemy czuć się tak, jakbyśmy wyrastali ze starych ubrań, ponieważ dotychczasowa wizja świata i nas samych nie nadąża za zmianami, jakie dokonują się w nas.

Inspiracją do rozwoju może być także różnorodność poglądów i opinii, które zaczynamy wokół siebie dostrzegać. Każdy z nas ma przecież inną wizję rzeczywistości, zadajemy więc sobie pytanie: jak jest naprawdę?

W czasie trwania Kursu Być sobą atmosfera otwartości i zderzenia różnych poglądów i sposobów widzenia tej samej rzeczywistości rodzi twórczy ferment. Warsztaty oraz ćwiczenia sprzyjają zadawania trudnych pytań i nie zadawalaniu się szybki, standardowymi odpowiedziami:


Co rozumiem przez „bycie kimś”?

Co to znaczy, że znam siebie?

Dlaczego bywam niezadowolony z tego, jaki jestem?


Jestem kim chcę być czy jestem kim inni chcą abym był?


Każdego dnia, prywatnie i zawodowo, spotykamy się z oczekiwaniami, wymaganiami, nakazami:


Powinieneś…

Nie należy…

Nie wolno…


Nierzadko stoją one w sprzeczności z tym, czego tak naprawdę pragniemy i potrzebujemy w danym momencie. W efekcie pojawia się napięcie, frustracja i niepokój. Odkryciem, prawdziwie uwalniającym dla większości z nas, jest fakt, że identyfikować możemy się zewnętrznie lub wewnętrznie. W trakcie zajęć uczymy się odróżniania wewnętrznego głosu (potrzebuję/nie potrzebuję) od oczekiwań i wymagań mających swoje źródło na zewnątrz: w środowisku, kulturze, rodzinie lub religii.


O czym milczy mój umysł, a chce powiedzieć ciało?


Z kolei praca z ciałem, proponowana podczas Kursu, sprzyja uświadomieniu sobie nagromadzonych napięć, doświadczonych traum oraz zepchniętych emocji, które domagają się uwolnienia i przeżycia do końca. Proponowane podczas kursu ćwiczenia wzmacniają umiejętność wychwytywania wysyłanych przez ciało komunikatów, a nauczenie się ich interpretacji skutkuje coraz lepszą znajomością samego siebie.


Kurs Być sobą – osobista podróż ku nowej jakości życia


Doświadczenie szerszej perspektywy w postrzeganiu rzeczywistości oraz nawiązanie dobrego kontaktu ze swoim wnętrzem i zrozumienie sygnałów płynących z ciała, to otwarcie się na nową jakość życia. Aby tak się stało, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia, oferowanego w ramach rocznego Kursu Rozwoju Osobistego Być sobą.


Trwałym zmianom sprzyja nie tylko starannie dobrana tematyka zajęć i ich zróżnicowana forma, obejmująca wykłady, warsztaty oraz ćwiczenia, ale przede wszystkim dbałość o zintegrowanie sfery umysłu, ciała oraz ducha. Ponadto obecność doświadczonego psychoterapeuty, mistrza zen oraz lekarza stwarzają bezpieczne, pełne akceptacji i uważności warunki do zaistnienia i utrwalenia zmian.


__________________________


Dokładne informacje na temat Kursu Rozwoju Osobistego BYĆ SOBĄ znajdują się
TUTAJ >>

Opublikowano w:

O autorze

Jolanta Toporowicz

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką EAP z 26 letnim doświadczeniem, założycielką i właścicielką Instytutu Rozwoju Osobistego Euphonia, a także współzałożycielką Polsko-Niemieckiej Fundacji Willigisa Jaegera.


Korzystając ze swojej wiedzy, doświadczeń i obserwacji, opracowałam autorską mapę poziomów świadomości ego, którą z powodzeniem stosuję w swojej praktyce zawodowej. Jestem również autorką książki „(Nie)zwyczajne ja”.

Zobacz również

Inne artykuły powiązane z tym który czytasz

23 wrzesień, 2019

16-20 września 2019 - Ukryty przekaz choroby

Za nami pierwsza edycja nowego warsztatu autorstwa dr Marzanny Radziszewskiej-Konopki i mgr Jolanty Toporowicz, czyli treningu identyfikacji i uwalniania emocji "Ukryty przekaz choroby". W przepięknej i sprzyjającej pracy oraz skupieniu Zagrodzie Ojrzanów…

Czytaj dalej

13 wrzesień, 2019

AKCEPTACJA - różne perspektywy

Powoli i spokojnie, kojąc ciepłym światłem, nadchodzi jesień. Łagodnie zaprasza do zatrzymania się i refleksji nad życiem oraz jego zmienną naturą. Przyroda przejawiająca się w stałej przemianie, wzroście, rozkwicie, uspokojeniu i uśpieniu, prezentuje swo…

Czytaj dalej

23 sierpień, 2019

Nasze „ja” w perspektywie egocentryzmu

Żyjemy w epoce nazwanej przez Paula Crutzena antropocenem, czyli erą człowieka. Czym ona jest i  jakie ma to konsekwencje dla nas wszystkich, od 40 lat pokazuje w swojej twórczości wybitny francuski dziennikarz i fotograf Yann Arthus Bertrand  http://www.…

Czytaj dalej