Psychobiologia: słuch i wzrok - ODWOŁANY

choroby narządu wzroku i słuchu

Rozpocznij

Informacje organizacyjne

termin

22.03.2020

niedziela 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład

z panelem pytań

Miejsce

WenderEDU Business Center

ul. św. Józefa 1/3, Wrocław

Cena

430 zł z VAT

460 zł z obiadem (opcjonalnie)

Opis wykładu

Narządy zmysłów są naszymi wrotami na świat. Służą do odbierania wrażeń z otaczającej rzeczywistości, jednak interpretacja tych wrażeń należy już do sfery psychiki. Wraz z interpretacją napływają emocje. Bywa, że trudne, silne emocje mają związek z samym aktem postrzegania – czujemy się zszokowani jakimś widokiem, przygnębieni dźwiękiem słyszanych słów, czy zlęknieni brzmieniem sygnału alarmowego. Mózg będzie szukał rozwiązania dostosowując funkcjonowanie narządu wzroku lub słuchu do przeżywanego stresu.

Podczas wykładu omówione zostaną tzw. biologiczne konflikty powiązane z chorobami narządu wzroku oraz słuchu, między innymi takimi jak zapalenie spojówek, jęczmyk, gradówka, nad- i krótkowzroczność, astygmatyzm, zaćma, jaskra, zez, odklejenie siatkówki, zapalenie ucha zewnętrznego, środkowego,  niedosłuch zmysłowo-nerwowy, otoskleroza, szumy uszne, czy nietolerancja hałasu.

Historie osób z różnymi dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu pomogą lepiej zrozumieć mechanizm powstawania i biologiczny cel chorób tych narządów. Przyczyną cierpienia, które, jeśli trwa długo, owocuje chorobą, jest rozdźwięk pomiędzy tym, co dzieje się w rzeczywistości a naszymi oczekiwaniami. Przyczyną trwania w chorobie jest przywiązanie do tych oczekiwań.

W programie

 • poznanie podstawowych mechanizmów, jakie zachodzą na poziomie ciała i poszczególnych narządów pod wpływem emocji
 • poznanie funkcji choroby z poziomu praw biologii i praw systemowej zależności rodzinnych oraz rodowych
 • omówienie biologicznych konfliktów, powiązanych z chorobami narządu wzroku oraz słuchu, między innymi takimi jak zapalenie spojówek, jęczmyk, gradówka, nad- i krótkowzroczność, astygmatyzm, zaćma, jaskra, zez, odklejenie siatkówki, zapalenie ucha zewnętrznego, środkowego,  niedosłuch zmysłowo-nerwowy, otoskleroza, szumy uszne, czy nietolerancja hałasu.
 • konkretne przykłady z praktyki dr Marzanny Radziszewskiej 

Zapraszamy

 • wszystkie osoby, które szukają nowych sposobów leczenia chorób narządu wzroku i/lub słuchu
 • osoby cierpiące na dolegliwości takie, jak zapalenie spojówek, jęczmyk, gradówka, nad- i krótkowzroczność, astygmatyzm, zaćma, jaskra, zez, odklejenie siatkówki, zapalenie ucha zewnętrznego, środkowego,  niedosłuch zmysłowo-nerwowy, otoskleroza, szumy uszne czy nietolerancja hałasu
 • osoby, poszukujące wsparcia w leczeniu tradycyjnymi metodami
 • rodziców dzieci, opiekunów osób cierpiących z powodu chorób narządu wzroku lub słuchu
 • lekarzy, pielęgniarki, psychologów, psychoterapeutów pracujących z objawami psychosomatycznymi
 • wszystkie osoby zainteresowane szerszą perspektywą rozumienia jakości życia i jej przejawów na poziomie biologii
 • wszystkie osoby otwarte na nowy paradygmat rozumienia zdrowia i choroby

Agenda

/Spotkanie ma charakter szkolenia i umożliwia zdobycie wiedzy nie tylko teoretycznej, ale także poznania konkretnych przypadków wraz z ich interpretacją z perspektywy lekarza łączącego wiedzę akademicką z psychobiologią/


 • 9:00 – przywitanie i przedstawienie prowadzącej

 • 9:05-12.30- I część wykładu

 • 12:30- 13:30 – przerwa na lunch*

 • 13:30- 15:30 – II część wykładu

 • 15:30-16:00 – Panel pytań i odpowiedzi dla uczestników


*Około 12.30 zaplanowana jest godzinna przerwa obiadowa. Uczestnicy mogą w tym czasie udać się na lunch w okolicy lub też skorzystać z obiadu na miejscu, w WenderEdu

Prowadząca

Marzanna Radziszewska

dr n.med. Marzanna Radziszewska

Lekarz medycyny akademickiej z wieloletnim, bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym, praktyk Psychobiologii z dziesięcioletnim doświadczeniem, wykładowca, twórczyni autorskiego programu Akademii Psychobiologii, założycielka i właścicielka Vedica.

Autorka i współautorka wielu prac naukowych. Współtworzyła i koordynowała w latach 2002-2009 Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Wykładała w Studium Techniki Audiologicznej przy Politechnice Warszawskiej. Opracowała materiały szkoleniowe dla protetyków słuchu oraz poradnik dla rodziców dzieci słabosłyszących. Była rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie opiniowania materiałów do kształcenia zawodowego protetyków słuchu oraz członkiem Rady Naukowej programu „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange. Jest członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Audiofonologii.

 Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu psychobiologii.

Odbyła pełny cykl szkoleń z Biologiki u Roberto Barnai, z Recall Healing u Gilberta Renaud oraz w szkoleniach Gerarda Athiasa. Ukończyła szkołę Life Flow Healing Sary Zięborak oraz kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest dyplomowanym coachem ICC. Tłumaczyłam część skryptów szkoleniowych do Recall Healing i redagowałam merytorycznie książki z dziedziny psychobiologii.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat kursu, wolnych miejsc i płatności, prosimy o kontakt z Instytutem.

Marta Bilińska-Rochewicz

telefon: +48 501 805 464

e-mail: marta.rochewicz@euphonia.pl