Czy zastanawiasz się kim jesteś?

Każdy z nas, prędzej czy później, doświadcza w swoim życiu kryzysów, które zmuszają do zatrzymania się i zmierzenia z pytaniami:

Czy znam samego siebie?
Kim naprawdę jestem?
Czy jestem tym, kim chcę być czy raczej tym, kim inni chcą, abym był?
O czym milczy mój umysł, a co chce powiedzieć ciało?

Pragnąc dojrzalej odpowiadać na wyzwania życiowe, stopniowo wkraczamy na drogę rozwoju osobistego. Stajemy przed możliwością rozszerzenia perspektywy życiowej, a co za tym idzie – zmianą sposobu, w jaki postrzegamy siebie oraz otaczający nas świat. Niezbędne w tym procesie jest nawiązanie dobrego kontaktu ze swoim wnętrzem, a więc odróżnianie własnych potrzeb od nakazów i zakazów, których źródłem jest kultura, rodzina lub społeczeństwo.

Jak poznać samego siebie?

Doskonałym sposobem na trwałą i bezpieczną dla naszej stabilności emocjonalnej zmianę sposobu postrzegania samego siebie i otoczenia jest udział w Kursie Rozwoju Osobistego Być sobą.
Jest to szansa na odkrycie swojego potencjału i zdobycie odwagi, aby smakować życie w zgodzie z samym sobą. To możliwość doświadczenia, w jaki sposób każdy z nas może twórczo realizować się i wykorzystywać swoją indywidualność zachowując jednocześnie życiowy balans.

Kim naprawdę jestem?

Dobrym punktem wyjścia do pracy nad sobą jest pojawiająca się w nas ciekawość i gotowość poddania w wątpliwość tego, jak postrzegamy siebie oraz innych. Na tym etapie możemy czuć się tak, jakbyśmy wyrastali ze starych ubrań, ponieważ dotychczasowa wizja świata i nas samych nie nadąża za zmianami, jakie dokonują się w nas.
Inspiracją do rozwoju może być także różnorodność poglądów i opinii, które zaczynamy wokół siebie dostrzegać. Każdy z nas ma przecież inną wizję rzeczywistości, zadajemy więc sobie pytanie: jak jest naprawdę?
W czasie trwania Kursu Być sobą atmosfera otwartości i zderzenia różnych poglądów i sposobów widzenia tej samej rzeczywistości rodzi twórczy ferment. Warsztaty oraz ćwiczenia sprzyjają zadawania trudnych pytań i nie zadawalaniu się szybki, standardowymi odpowiedziami:

Co rozumiem przez „bycie kimś”?
Co to znaczy, że znam siebie?
Dlaczego bywam niezadowolony z tego, jaki jestem?

Jestem kim chcę być czy jestem kim inni chcą abym był?

Każdego dnia, prywatnie i zawodowo, spotykamy się z oczekiwaniami, wymaganiami, nakazami:

Powinieneś…
Nie należy…
Nie wolno…

Nierzadko stoją one w sprzeczności z tym, czego tak naprawdę pragniemy i potrzebujemy w danym momencie. W efekcie pojawia się napięcie, frustracja i niepokój. Odkryciem, prawdziwie uwalniającym dla większości z nas, jest fakt, że identyfikować możemy się zewnętrznie lub wewnętrznie. W trakcie zajęć uczymy się odróżniania wewnętrznego głosu (potrzebuję/nie potrzebuję) od oczekiwań i wymagań mających swoje źródło na zewnątrz: w środowisku, kulturze, rodzinie lub religii.

O czym milczy mój umysł, a chce powiedzieć ciało?

Z kolei praca z ciałem, proponowana podczas Kursu, sprzyja uświadomieniu sobie nagromadzonych napięć, doświadczonych traum oraz zepchniętych emocji, które domagają się uwolnienia i przeżycia do końca. Proponowane podczas kursu ćwiczenia wzmacniają umiejętność wychwytywania wysyłanych przez ciało komunikatów, a nauczenie się ich interpretacji skutkuje coraz lepszą znajomością samego siebie.

Kurs Być sobą – osobista podróż ku nowej jakości życia

Doświadczenie szerszej perspektywy w postrzeganiu rzeczywistości oraz nawiązanie dobrego kontaktu ze swoim wnętrzem i zrozumienie sygnałów płynących z ciała, to otwarcie się na nową jakość życia. Aby tak się stało, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia, oferowanego w ramach rocznego Kursu Rozwoju Osobistego Być sobą.

Trwałym zmianom sprzyja nie tylko starannie dobrana tematyka zajęć i ich zróżnicowana forma, obejmująca wykłady, warsztaty oraz ćwiczenia, ale przede wszystkim dbałość o zintegrowanie sfery umysłu, ciała oraz ducha. Ponadto obecność doświadczonego psychoterapeuty, mistrza zen oraz lekarza stwarzają bezpieczne, pełne akceptacji i uważności warunki do zaistnienia i utrwalenia zmian.

__________________________

Dokładne informacje na temat Kursu Rozwoju Osobistego BYĆ SOBĄ znajdują się
TUTAJ >>

About the Author: