Zespół | Euphonia - Instytut Rozwoju Osobistego

mgr Jolanta Toporowicz - właścicielka Instytutu, psychoterapeutka, mentorka, trenerka

Jolanta Toporowicz

Moja droga zawodowa to przede wszystkim wieloletnie, multimodalne wykształcenie w zakresie psychoterapii, poparte osobistym doświadczeniem, udziałem w licznych treningach, warsztatach, kursach i konferencjach, zakończona w roku 2011 uzyskaniem europejskiego certyfikatu psychoterapeuty, spełniającego wymogi unijnych standardów tego zawodu (EAP). Łącznie ponad 4 000 godzin szkoleń, warsztatów, treningów i pracy własnej.

Praca z ludźmi, zwłaszcza w obrębie kryzysów, chorób i problemów, z biegiem czasu stawała się również moją osobistą jakością życia. Towarzysząc wielu osobom, mierzyłam się równolegle z własnymi ograniczeniami, błędami i złudzeniami. Przez wiele lat, śladem moich nauczycieli, wierzyłam w założenia psychoterapii, która źródło cierpienia człowieka lokuje w okolicznościach dziecięcego doświadczenia. Po wielu latach zauważyłam, że przepracowanie dziecięcych ran emocjonalnych, choć fundamentalne w drodze do radości życia, rzadko kiedy przekłada się na realną jego jakość, dostatnią w zadowolenie i poczucie spełnienia. Obserwowałam, że uwolnienie się od dziecięcego bólu nie wystarcza, a spora grupa osób kończących proces długoterminowej psychoterapii nie czuje ani radości, ani nie podejmuje aktywności, żeby poprawić swoją egzystencję. 

Szukając różnych punktów odniesienia, powoli odkrywałam nowe jakości rozumienia życia. W 2010 roku założyłam ośrodek rozwoju osobistego Euphonia. Stał się on fundamentem poszukiwania i współpracy ze specjalistami z dziedzin pokrewnych psychologii, choć często wychodzącym daleko poza jej ramy. Regularna praktyka medytacyjna i aktywne przyglądanie się szerokim, egzystencjalnym kontekstom sprawiło, że opracowałam Mapę Poziomów Świadomości Ego i opisałam podstawowe zjawiska psychologiczne poprzez jej pryzmat. Ogólny zarys mapy można znaleźć w książce „(Nie)zwyczajne ja” mojego autorstwa. Szczegóły mapy można poznać w ramach rocznego kursu rozwoju osobistego „Zaufać sobie” w podstawowej i zaawansowanej formule. Kurs składa się z części wykładowej, warsztatowej z elementami pracy własnej otwierającej zmianę perspektywy rozumienia i doświadczania jakości życia.

Szczegółowo opisana przeze mnie Mapa Poziomów Świadomości Ego precyzyjnie pokazuje różnice w rozumieniu i interpretowaniu rzeczywistości przez różnych ludzi. Potencjał i sposoby jego rozwijania świadomości na każdym poziomie są inne, bo dostosowane do tego, co jest w nich skuteczne, a co chybione i w konsekwencji - frustrujące. 

Skutkiem precyzyjnego opracowania perspektywy Mapy Poziomów Świadomości Ego, powstała zupełnie nowa, zarazem prosta i przejrzysta jakość pracy z ludźmi. Możliwość rozróżnienia potencjału człowieka, szacunku do jego możliwości i ograniczeń ze świadomością, że dopiero dobranie odpowiednich narzędzi skutkuje poprawą jakości życia spowodowało, że po 25 latach pracy w zawodzie zdecydowałam się na wyjście z gabinetu psychoterapii oraz rozwinięcie metod pracy o poszerzone i doświadczone perspektywy przestrzeni świadomości, które same w sobie zawierają „leczącą” moc.

Oferta instytutu oparta jest na moim własnym doświadczeniu popartym wieloletnią specjalistyczną edukacją, doświadczeniem i pracą własną. Mapa świadomości, choć inspirowana odkryciami Dawida Hawkinsa i wielu innych znakomitych naukowców opiera się na wglądach i odkryciach , których przyczynami była nie tylko praca w ramach zawodu psychoterapeuty, ale przede wszystkim na osobiste poszukiwanie odpowiedzi na pytania, które pojawiały się na mojej drodze życia w momentach kryzysów i problemów wobec konieczności rozwiązania których stawałam. Jestem dzisiaj wdzięczna również tym wszystkim ludziom i sytuacjom, które zmuszały mnie do weryfikacji i zmiany swoich oczywistości na każdym moim etapie życia.

Mając nadzieję, że moje wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe wraz z nową perspektywą patrzenia na to, co życie przynosi wesprze Państwa w podróży, która przynosi w efekcie wewnętrzne poczucie wolności i spełnienia.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą instytutu ~ Jolanta Toporowicz

Joanna Pieńkowska - koordynator ds. szkoleń


Jolanta Toporowicz

Z wykształcenia jestem ekonomistą i psychologiem. Cała moja droga zawodowa jest związana z ludźmi. Przez wiele lat pracowałam w dużej firmie w dziale Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ostatnio pełniąc role Managera HR. Odpowiedzialna byłam za wszystkie tak zwane miękkie aspekty zarządzania. Mam przekonanie, że praca z ludźmi to moja pasja i powołanie. Od listopada 2018 roku rozpoczęłam współpracę z Vedica Marzanna Radziszewska, a od listopada 2020 mam przyjemność być także w zespole Euphonii.