Jolanta Toporowicz

Założycielka i właścicielka Instytutu,

certyfikowana psychoterapeutka EAP

Moja droga zawodowa to przede wszystkim wieloletnie, multimodalne wykształcenie w zakresie psychoterapii, poparte osobistym doświadczeniem, udziałem w licznych treningach, warsztatach, kursach i konferencjach, zakończona w roku 2011 uzyskaniem europejskiego certyfikatu psychoterapeuty, spełniającego wymogi unijnych standardów tego zawodu (EAP). Łącznie ponad 4 000 godzin szkoleń, warsztatów, treningów i pracy własnej.

Praca z ludźmi, zwłaszcza w obrębie kryzysów, chorób i problemów, z biegiem czasu stawała się również moją osobistą jakością życia. Towarzysząc wielu osobom, mierzyłam się równolegle z własnymi ograniczeniami, błędami i złudzeniami. Przez wiele lat, śladem moich nauczycieli, wierzyłam w założenia psychoterapii, która źródło cierpienia człowieka lokuje w okolicznościach dziecięcego doświadczenia. Po wielu latach zauważyłam, że przepracowanie dziecięcych ran emocjonalnych, choć fundamentalne w drodze do radości życia,

rzadko kiedy przekłada się na realną jego jakość, dostatnią w zadowolenie i poczucie spełnienia. Obserwowałam, że uwolnienie się od dziecięcego bólu nie wystarcza, a spora grupa osób kończących proces długoterminowej psychoterapii nie czuje ani radości, ani nie podejmuje aktywności, żeby poprawić swoją egzystencję. 

Szukając różnych punktów odniesienia, powoli odkrywałam nowe jakości rozumienia życia. W 2010 roku założyłam ośrodek rozwoju osobistego Euphonia. Stał się on fundamentem poszukiwania i współpracy ze specjalistami z dziedzin pokrewnych psychologii, choć często wychodzącym daleko poza jej ramy. Regularna praktyka medytacyjna i aktywne przyglądanie się szerokim, egzystencjalnym kontekstom sprawiło, że opracowałam Mapę Poziomów Świadomości Ego i opisałam podstawowe zjawiska psychologiczne poprzez jej pryzmat. Ogólny zarys mapy można znaleźć w książkach „(Nie)zwyczajne ja” oraz “ MapaJa®. Jakość życia w świetle poziomów świadomości ego” mojego autorstwa. Szczegóły mapy można poznać w praktyce w ramach rocznego kursu rozwoju osobistego „Zaufać sobie” w podstawowej i zaawansowanej formule. Kurs składa się z części wykładowej, warsztatowej z elementami pracy własnej otwierającej zmianę perspektywy rozumienia i doświadczania jakości życia.

Szczegółowo opisana przeze mnie Mapa Poziomów Świadomości Ego precyzyjnie pokazuje różnice w rozumieniu i interpretowaniu rzeczywistości przez różnych ludzi. Potencjał i sposoby jego rozwijania na każdym poziomie są inne, bo dostosowane do tego, co jest w nich skuteczne, a co chybione i w konsekwencji – frustrujące. 

Skutkiem precyzyjnego opracowania perspektywy Mapy Poziomów Świadomości Ego, powstała zupełnie nowa, zarazem prosta i przejrzysta jakość pracy z ludźmi. Możliwość rozróżnienia potencjału człowieka, szacunku do jego możliwości i ograniczeń ze świadomością, że dopiero dobranie odpowiednich narzędzi skutkuje poprawą jakości życia spowodowało, że po 25 latach pracy w zawodzie zdecydowałam się na wyjście z gabinetu psychoterapii oraz rozwinięcie metod pracy o poszerzone i doświadczone perspektywy przestrzeni świadomości, które same w sobie zawierają „leczącą” moc.

Oferta instytutu oparta jest na moim własnym doświadczeniu popartym wieloletnią specjalistyczną edukacją, doświadczeniem i pracą własną. Mapa świadomości, choć inspirowana odkryciami Dawida Hawkinsa i wielu innych znakomitych naukowców opiera się na wglądach i odkryciach, których przyczynami była nie tylko praca w ramach zawodu psychoterapeuty, ale przede wszystkim na osobiste poszukiwanie odpowiedzi na pytania, które pojawiały się na mojej drodze życia w momentach kryzysów i problemów, wobec konieczności rozwiązania których stawałam. Jestem dzisiaj wdzięczna również tym wszystkim ludziom i sytuacjom, które zmuszały mnie do weryfikacji i zmiany swoich oczywistości na każdym etapie mojego życia.

Mając nadzieję, że moje wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe wraz z nową perspektywą patrzenia na to, co życie przynosi wesprze Państwa w podróży, która przynosi w efekcie wewnętrzne poczucie wolności i spełnienia,

serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą instytutu ~ Jolanta Toporowicz

Anna Ślubowska

Moją wielką pasją jest humanistyka, a w szczególności język – jego rola, znaczenie, relacje między nim a emocjami i uczuciami, których doświadczamy, a także sposób, w jaki o nich mówimy. Interesuje mnie także krytyczna analiza dyskursu, ze szczególnym naciskiem na rozpoznawanie strategii manipulacji. Ukończyłam Międzyzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na UW. Przetłumaczyłam prawie 20 książek z języka francuskiego; jestem także autorką, copywriterką i redaktorką (współredagowałam m. in. książkę MapaJa. Jakość życia w świetle poziomów świadomości ego” Jolanty Toporowicz). Niezmiernie się cieszę, że moja praca redakcyjna dla Euphonii służy rozpowszechnianiu wiedzy, która, moim zdaniem, jest dziś ważna jak nigdy dotąd.

Pin It on Pinterest