Znaczenie coachingu i rola coacha 2017-01-25T09:09:49+00:00

Znaczenie coachingu i rola coacha

tlo-zzn

 

Co to jest coaching?

Za tym popularnym słowem kryje się interaktywny trening, którego celem jest pomoc indywidualnym osobom, jaki i firmom, organizacjom, w poprawie obecnego stanu (przyśpieszenie tempa rozwoju, polepszenie efektów działania, osiągania celów, wypracowanie równowagi życiowej).

Jest to proces transformacji prowadzony w sposób zaplanowany przez trenera, zwanego coachem, w którym świadomie uczestniczy klienta. Obu uczestnikom szkolenia przyświeca wspólny cel: osiągnięcie poprawy jakości życia, czy to zawodowego, prywatnego czy też osobistego. Istotne jest tutaj zdefiniowanie stanu obecnego oraz konkretne określenie celu pracy.

Celem coachingu jest wzmocnienie i wspieranie klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne zasoby, refleksje i odkrycia, dokonane w trakcie procesu coachingu dzięki umiejętnościom coacha.

 

Rola coacha:

  • Coach jest po prostu trenerem, który poprzez odpowiednie pytania, umiejętność pobudzania do myślenia w atmosferze szacunku i poszanowania wartości klienta wspiera w świadomym dokonywaniu zmian
  • Coach posiada wiedzę i praktyczne umiejętności w dziedzinie, w której udziela wsparcia. Dodatkowo, z pozycji osoby zewnętrznej, zauważa o wiele większą liczbę aspektów zarówno wewnętrznych, znajdujących się w środowisku psychicznym danej osoby, jak i zewnętrznych, pochodzących z otoczenia klienta. Pozwala to przyjrzeć się szerzej omawianym zagadnieniom. Jest to bardzo pomocne, ponieważ czasami ograniczamy nasze postrzeganie ze względu na silne, rzeczowe i emocjonalne, przywiązanie do naszej wersji wydarzeń, stawianych przez siebie i innych wymagań
  • Coach pomaga przyjąć bardziej obiektywną perspektywę, a dzięki temu celniej i rzetelniej ocenić dany problem. Proces coachingu zorientowany jest wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość. Profesjonalnie prowadzony wymaga szerokich profesjonalnych standardów oraz neutralności

Zapisy:alexander@euphonia.plTel: 508 418 630