Euphonia
Instytut Rozwoju Osobistego

Instytut Rozwoju Osobistego Euphonia – dzięki nam zaufasz sobie

Droga do poprawy jakości życia i poszerzania swojej świadomości przebiega różnie u każdego człowieka. Czasem pierwszym krokiem jest natrafienie na inspirująca książkę czy wywiad prasowy, innym razem spotkanie z ciekawym człowiekiem lub udział w wartościowym treningu rozwoju osobistego, a jeszcze innym poważny kryzys, przełomowe wydarzenie w życiu czy też po prostu dostrzeżenie własnych blokad i ograniczeń. Bez względu na to, co zapoczątkowało chęć samorozwoju istotne jest, aby na przewodnika wybrać profesjonalistę. Osobę, posiadającą nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale również olbrzymie pokłady zrozumienia, pokory i uważności. Taką postacią jest bez wątpienia Jolanta Toporowicz - założycielka Euphonii, certyfikowana psychoterapeutka z ponad 25-letnim doświadczeniem i autorka książki „(Nie)zwyczajne ja”.

Szczegóły wkrótce

Rozwój i świadomość – nasze podejście

Instytut Rozwoju Osobistego Euphonia to miejsce, gdzie „rozwój i świadomość” to hasła przewodnie na ścieżce, wiodącej do samodoskonalenia. Podstawą naszej pracy jest opracowana przez Jolantę Toporowicz Mapa Poziomów Świadomości Ego, które to narzędzie określa wrodzony potencjał percepcji i rozumienia siebie, innych ludzi i świata. W oparciu o założenia mapy prowadzimy trening rozwoju osobistego w formie rocznego kursu „Zaufać sobie”, a także szkolenia, dotyczące identyfikacji i uwalniania emocji, relacji w związkach czy emocjonalnego podłoża chorób. Współpracujemy również z ekspertami z dziedziny psychobiologii oraz pracy z ciałem i emocjami, dzięki czemu nasze warsztaty rozwoju osobistego są wielowymiarowe i przynoszą jeszcze lepsze efekty.

Kurs "Zaufać sobie" - najbliższe spotkania

Poziom podstawowy
Nazwa Opis Lokalizacja Data Cena
I edycja - Warszawa 2020/2021 Natura konfliktu w perspektywie poziomów świadomości (wykład, ćwiczenia dyskusja) Online 05 Grudzień 2020
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Jacy jesteśmy. Typy osobowości Online 19 Grudzień 2020
I edycja - Warszawa 2020/2021 Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Doświadczanie różnych poziomów świadomości Warszawa 09 Styczeń 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Rodzaje relacji. Budowanie i destrukcja w relacjach. Elementy systemowej współzależności Wrocław 16 Styczeń 2021
I edycja - Warszawa 2020/2021 Zajęcia z emisji głosu. Warszawa 06 Luty 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Zdrowie i choroba w perspektywie Psychobiologii Wrocław 20 Luty 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Nieświadome przyczyny uwikłań w relacjach. Temat koluzji Wrocław 06 Marzec 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Leczenie w perspektywie poziomów świadomości Wrocław 24 Kwiecień 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Sposoby komunikacji na różnych poziomach świadomości. Natura konfliktu Wrocław 08 Maj 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Trening doświadczania różnych poziomów świadomości Wrocław 26 Czerwiec 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Przekraczanie poziomów świadomości- wyjazdowy trening. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów. - TERMIN DO USTALENIA Wrocław 01 Lipiec 2021
Poziom zaawansowany
Nazwa Opis Lokalizacja Data Cena
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Kreacja, monolog i dialog. Sposoby komunikacji a poziom świadomości. Identyfikacja poziomu świadomości w komunikacji. Trening. Wrocław 23 Styczeń 2021
Treningi dla edycji zaawansowanej 2021 cykl treningów wyjazdowych dla zaawansowanych Gajówka (Pogórze Izerskie) 11 Luty 2021 2100 PLN
Treningi dla edycji zaawansowanej - I spotkanie Rozwiązywanie konfliktu w perspektywie poziomów świadomości. Gajówka (Pogórze Izerskie) 11 Luty 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Kanały percepcji. Rozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Identyfikacja sposobów postrzegania rzeczywistości. Zajęcia warsztatowe. Wrocław 20 Luty 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Przekonania a poziom świadomości. Identyfikacja i uwalnianie przekonań, przekraczanie poziomu świadomości. Trening. Wrocław 27 Marzec 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Konflikt, sposoby rozwiązywania konfliktu na różnych poziomach świadomości. Zajęcia warsztatowe. Wrocław 24 Kwiecień 2021
Treningi dla edycji zaawansowanej - II spotkanie Uwalnianie emocji i przekonań w perspektywie historii osobistej, rodowej i karmy. Gajówka (Pogórze Izerskie) 13 Maj 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Uwalnianie uwikłań w koluzjach. Trening. Wrocław 22 Maj 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Identyfikacja pochodzenia emocji i uczuć: własna historia, dziedzictwo rodowe, karma. Zajęcia warsztatowe. Wrocław 05 Czerwiec 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Rozumienie, empatia, współczucie, współodczucie. doświadczanie różnych poziomów świadomości. Trening. Wrocław 03 Lipiec 2021
Treningi dla edycji zaawansowanej - III spotkanie Przekraczanie poziomu świadomości. Zmiana paradygmatu. Uwalnianie uwikłań. Gajówka (Pogórze Izerskie) 22 Lipiec 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Uwalnianie emocji i przekonań, zmiana paradygmatu, przekraczanie poziomu świadomości. Trening wyjazdowy. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów. Do ustalenia 30 Lipiec 2021
pozostałe Kurs „Zaufać sobie”

Trening rozwoju osobistego według Euphonii

Tematyka i zakres warsztatów rozwoju osobistego organizowanych przez nasz Instytut jest różnorodna, jednak istnieje dla nich kilka punktów wspólnych. Najważniejszym jest przedstawienie uczestnikom założeń Mapy Poziomów Świadomości, wprowadzenie w temat emocji, ich natury, funkcji i mechanizmów powstawania, a także przybliżenie podstaw psychobiologii. Podczas treningu rozwoju osobowości skupiamy się jednak nie tylko na teorii, ale również wprowadzamy elementy ćwiczeniowe, w tym pracę z ciałem i głosem. Niektóre z naszym propozycji dodatkowo wzbogacone są o indywidualne konsultacje, pozwalające na analizę indywidualnych problemów, blokad i ograniczeń każdego z uczestników warsztatu.

Trening rozwoju osobistego dla mężczyzn i kobiet

Oferta Instytutu dostosowana jest do potrzeb wszystkich, interesujących się rozwojem i świadomością w różnych perspektywach. Dla osób, stawiających pierwsze kroki w tej dziedzinie, przygotowaliśmy jednodniowe wykłady, podstawowy trening identyfikacji i uwalniania emocji, a także warsztat „Zagadki bliskich związków”. Dobrym punktem wyjścia jest również indywidualna konsultacja z Jolantą Toporowicz lub cykl spotkań w ramach mentoringu (zawodowego lub osobistego). Bardziej doświadczeni mogą skorzystać z oferty dla zaawansowanych. Z założenia nasze warsztaty przeznaczone są dla każdego, bez względu na wiek, płeć i wykonywany zawód, jednak nie wykluczamy w przyszłości poszerzenia oferty o trening rozwoju osobistego dla kobiet i trening rozwoju osobistego dla mężczyzn.

Blog

17 listopad, 2020

Praca z emocjami w czasach kryzysu

Emocje i uczucia, to jeden z najbardziej unieważnionych i traktowanych powierzchownie tematów dotyczących jakości życia. Być może z powodu trendów naszej kultury, być może z powodu faktu, że dostęp do całego spektrum przeżywania człowieka w znaczny sposób…

Czytaj dalej
wszystkie wpisy