MapaJa®

Poziom świadomości naszego “ja” jest stopniem dostrojenia się do doświadczania bezwarunkowej akceptacji. Jest ściśle powiązany z dostępem do uczuć wyższych i etyką, mniej lub bardziej wcielaną w codzienność.

Różnice w jakości przeżywania życia, odmienne sposoby interpretowania tych samych, wydawać by się mogło, zewnętrznych okoliczności i związane z nimi przekonania, z jednej strony wydają się przeszkodą nie do pokonania, z drugiej zaś pokazują, że sposoby rozumienia  rzeczywistości są  na każdym poziomie świadomości prawie identyczne i nie zależy to w żadnym stopniu od potencjału IQ, statusu, środowiska, czy wykształcenia.

Źródłem opracowania mapy poziomów świadomości ego MapaJa® są moje wieloletnie poszukiwania brakującego ogniwa w rozumieniu przyczyn, które sprawiają, że w tak różny sposób doświadczamy jakości życia.  Poszukiwania zostały sfinalizowane opracowaniem mapy poziomów świadomości ego, które opisałam umieszczając w ich kontekście najważniejsze aspekty życia każdego człowieka korzystając z mojej psychoterapeutycznej wiedzy i doświadczenia. Perspektywa poziomów świadomości okazała się brakującym ogniwem w rozumieniu takich zjawisk jak sztywność przekonań, niezdolność do aktywnego podjęcia problemów, nierozwiązywalne konflikty, uwikłania, problemy w komunikacji, czy wreszcie frustracje w relacjach i zdolność do realizowania własnego potencjału. Jakość życia, którą implikuje każda z tych fascynujących przestrzeni świadomości odsłania nie zawsze mile widzianą prawdę, uczy pokory i jest fundamentem doświadczenia bezwarunkowej akceptacji. Jeśli odważymy się na autentyczne spotkanie z samym sobą i innymi ludźmi, mamy szansę otworzyć nieznaną nam dotąd jakość życia. 

Mając nadzieję, że zechcecie Państwo zapoznać się z różnorodnością ludzkich potencjałów i akceptującego rozumienia siebie i innych, zapraszam  do szczegółowego opisu ich jakości  w mojej ostatniej książce:  MapaJa® Jakość życia człowieka w świetle mapy poziomów świadomości ego. Przejdź do sklepu.

Fragmenty opisu poziomów świadomości można również znaleźć na moim blogu. Link

Pin It on Pinterest